3.1

Çfarë tha akademiku egjiptian për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Abbas Mahmud el-Akkad për Imam Husejnin?

Abbas Mahmud el-Akkad (1889-1964), ka qenë gazetar, poet dhe kritik letrar. Gjithashtu ka qenë anëtar i Akademisë së Gjuhës Arabe në Kairo. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Lëvizja e Husejnit nuk mund të krahasohet në historinë e thirrjes fetare dhe të lëvizjes politike. Shteti emevit pas kësaj lëvizje nuk mundi të mbahet në masën e një jete mesatare të njeriut, ashtu që nga martirizimi i Imam Husejnit e deri te rënia i tij nuk kaloi më shumë se gjashtëdhjetë e disa vjet”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 8)
There are 25 comments

Add yours

Post a new comment