4.1

Çfarë tha shkrimtari libanez për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Ahmed Mahmud Subhi për Imam Husejnin?

Ahmed Mahmud Subhi (1919-1988) ka qenë shkrimtar libanez, autor librash dhe doktor i teologjisë. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Edhe pse politikisht dhe ushtarakisht Husejni pësoi humbje, mirëpo historia nuk mbanë mend humbje e cila ka përfunduar me aq dobi për të humburit. Gjaku i Husejnit me vete ka pasur kryengritjen e Ibn Zubejrit, daljen e Muhtarit si dhe lëvizjet e tjera deri në rrënimin e pushtetit emevit. Thirrja hakmarrëse e gjakut të Husejnit u shndërrua në oshtimë e cila dridhte frone dhe pushtete”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 8)
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment