1.1

Çfarë tha diplomati anglez për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Percy Molesworth Sykes për Imam Husejnin?

Percy Molesworth Sykes (1867-1945) ka qenë ushtar, diplomat anglez, dhe dijetar i letërsisë. Ai shkroi shkrime historike, gjeografike dhe biografike. Gjithashtu ishte i njohur me përshkrimin e udhëtimeve të tij në Persi. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Me të vërtetë guximin dhe sakrificën që ka treguar ai grup i vogël ishte i një intensiteti të tillë saqë kushdo të dëgjojë për këtë përgjatë tërë shekujve, nga goja e tij do të dalin fjalë mirënjohjeje. Ai grusht i njerëzve të guximshëm të dashuruarish me të vërtetën kanë lënë pas vetes një emër të lartë e të paharrueshëm”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 8)
There are 19 comments

Add yours

Post a new comment