5.1

Çfarë tha shkrimtari i krishterë për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Anton Bara për Imam Husejnin?

Anton Bara është gazetar, hulumtues dhe shkrimtar sirian me përkatësi të krishterë dhe jeton në Kuvajt. Një pjesë të jetës së tij ia ka kushtuar hulumtimit të jetës së Imam Husejnit (a.s.) dhe tragjedisë së Qerbelasë. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Nëse Husejni do të ishte pjesëtar i yni, secila trevë do ta shpaloste flamurin e tij, dhe se në çdo fshat në nderim të tij do të mbanim fjalime, dhe do ta emërtonim popullin dhe besimin tonë – Krishterizmin, me emrin e Husejnit”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 8)
There are no comments

Add yours