3.1

Çka e pengon pranimin e lutjes?

Spread the love

Çka e pengon pranimin e lutjes?

Vazhdim

Allahu i Madhëruar ka premtuar se, kur ne i lutemi Atij, Ai na përgjigjet dhe i merr në konsideratë lutjet e çdonjërit prej nesh. Të marrësh diçka në konsideratë dhe ta realizosh atë ka dy kuptime. Allahu nuk ia refuzon askujt lutjen e tij, por varet nga koha dhe vendi se kur do t’ia realizojë atë dëshirë apo nevojë, për të cilën ai lutet. Njeriu shpeshherë nga mosdija kërkon me këmbëngulje nga Allahu i Lartësuar shumë gjëra që do të ishin të dëmshme për të. Prandaj ne nuk duhet ta humbasim shpresën dhe duhet të jemi të vetëdijshëm se, ndonjëherë, vonimi i pranimit të lutjes sonë është për të mirën tonë, sepse duaja është si fara e bimës e cila kërkon tokë pjellore dhe kushte të përshtatshme, pasi fara e bimës nuk mund të mbijë në asfalt. Ja si na këshillon Allahu në Kuranin Fisnik:

Zoti im, unë mbështetem në mbrojtjen Tënde që të (mos) kërkoj prej Teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se Ti nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron, do të jem i humbur!” (Surja Hud, ajeti 11)

Për ta merituar përgjigjen e Zotit ndaj lutjes sonë, do të ishte mirë që të përgatitemi dhe ta pastrojmë shpirtin dhe trupin nga disa mëkate, për të cilat na këshillojnë Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe Imamët e Pastër (paqja qoftë mbi ta). Nëse nuk jemi të kujdesshëm ndaj mëkateve apo gjynaheve të mëposhtme, atëherë pranimi i lutjes sonë do të vihej në pikëpyetje. Imam Zejnul-Abidini (paqja qoftë mbi të) thotë se kemi disa lloje mëkatesh, të cilat janë shkak për mospranimin e lutjeve tona.

Vazhdon

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 22-23)
There are 72 comments

Add yours
  1. lex

    THE OWNER OF TWO big casinos on the Vegas Strip recently introduced a subtle change to their blackjack rules that’s likely to hit casual players the hardest. It’s a move that could eventually sweep the length of the Strip and sends mixed signals about the state of the city's still-recovering gambling industry. Understanding blackjack etiquette will help to avoid conflict with your fellow players. Remember, this isn’t like playing Las Vegas Poker. To begin with, don’t just walk up and sit down at a table. Some casinos don’t allow players to join the table while a hand is in progress. If you think that real money blackjack is right for you, or perhaps you already played real money slots and enjoyed them, then we can help. Our team of experts has found the best sites for online blackjack. The VSO team has evaluated all the top gaming sites to pick the safest, most trusted Canadian casinos that offer the best online blackjack options for players. By sticking with our recommendations, you’ll be able to play blackjack in a professional and secure environment.
    https://rafaelwqia098765.bloggip.com/15702072/prism-casino-no-deposit-free-spins
    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription! Casino Payment Options We love this Morrocan-themed casino that brings you live casino games, slots, and plenty of video poker titles from the likes of Betsoft, Pragmatic, Vivo, and others. Sign up today and you can claim a no deposit bonus to kick start your journey. Thats not all, Tangiers Casino is one of the most generous casinos you’ll find online. It is crucially important to read the terms and conditions of bonuses and possible restrictions on our site carefully. A wager or restrictions on the type of games are among them. For example, FS for slots cannot be used in roulette or other table games. Also, there are some conditions for the above-mentioned deposit bonuses. For the first deposit bonus, the smallest deposit is 10 USD. The wagering rule is 35 times. On the second and the third deposit bonuses, the smallest deposit is 25 USD, and a wagering rule is 35 times.


Post a new comment