8.1

Dardha

Spread the love

Hazret Imam Muhamed Bakiri (paqja qoftë mbi të) e përcjellë nga gjyshi i tij se Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) ka thënë:

Hani dardha, sepse ato e forcojnë zemrën”.

Një njeri i ishte ankuar për dhimbje në zemrën e tij, ndërsa Imami i tha:

Të hajë dardha”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 38)
There are no comments

Add yours