7.1

Mishi

Spread the love

Transmetohet nga Imam Xhafer Sadiku (paqja qoftë mbi të) se Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë:

Mishi prodhon mish dhe rrit intelektin. Kushdo që largohet nga konsumimi i mishit disa ditë me radhë, intelekti i tij do të dobësohet”.

Në një hadith tjetër lidhur me mishin thuhet:

Kushdo që përmbahet prej mishit 40 ditë, ai do të bëhet i vrazhdë dhe intelekti i tij do të përkeqësohet. Kushdo që bëhet i vrazhdë, këndojani ezanin në veshin e tij”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 38)
There are no comments

Add yours