Haxhi – Udhëtimi shpirtëror (pjesa e nëntë)

Spread the love

Allahu i Madhëruar në Kuranin Fisnik në lidhje me ndërtimin e Qabes thotë:

(Dhe kujto atë kohë) kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabes (e u lutën): O Zoti ynë! Prano prej nesh (këtë vepër)! Me të vërtetë Ti je Ai, që dëgjon të gjitha dhe që të gjithat i di”. (Surja el-Bekare, 127)

Ky dokumentar i përkthyer në gjuhën shqipe paraqet dhjetë pjesë se si kryhet rituali i Haxhit, dhe çdo pjesë e tij ka 20 deri 30 minuta, dhe përveç historikut të Haxhillëkut tregon se si kryhet në detaje.

Pjesa e nëntë e këtij dokumentari zgjat 22 minuta dhe paraqet: renovimet e Qabes gjatë shekujve, muret e Qabes, mbulesa e Qabes (kisva), prodhimi i mbulesës së Qabes, dera e Qabes, brendia e Qabes, etj. Shikim të këndshëm!

Për të vazhduar shikimin e pjesës së tetë të këtij dokumentari klikoni këtu.

 
There are no comments

Add yours