6.1

Elbi i pjekur

Spread the love

Kur elbi i pjekur merret në stomakun e zbrazët ai gjithmonë e ngrohë dhe e zbut thëmthin (idhëzën), por kur konsumohet i grimcuar ai nuk ka këtë efekt.

Hazret Imam Bakiri (paqja qoftë mbi të) në lidhje me këtë: “Sa i mrekullueshëm është elbi i pjekur. Kur dikush ha derisa është i ngopur – kjo është e shëndetshme për te dhe e shpejton tretjen e ushqimit. Nëse ha derisa është i uritur, ai do ta mbrojë atë. Elbi i pjekur është gjëja më e bekuar në shtëpi”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 38)
There are no comments

Add yours