1.3

GRATË MË TË FAMSHME NË ISLAM (3)

Spread the love

Vazhdim

Tërë lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve, qofshin të bekuara zgjedhjet e Tij që ka emancipuar burrat dhe gratë nga zgjedha e shtypjes. Enesi rrëfen se Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Në mesin e femrave që kanë arritur përsosmërinë dhe që ia vlenë për t’i pasuar ato janë: Merjemja e bija e Imranit, Hatixhja e bija e Khuvejlidit, Fatimja e bija e Profetit dhe Asija gruaja e Faraonit” (Transmeton Tirmidhiu).

Hadithi megjithatë referon se këto katër gra kanë arritur përsosmërinë në besim dhe karakter, nga virtyti i tyre, devotshmëria, durimi, mundi dhe morali. Jetët e tyre janë të ndriçuara me besim, devotshmëri, durim dhe mirënjohje. Jetët e tyre shërbejnë si fenerë të udhëzimit për të gjithë besimtarët, sidomos në kohën e mjerimit, vështirësisë dhe luftës.

Hatixhja, gruaja e Profetit (paqja qoftë mbi ta)

Hatixhja ishte vajza e Huvejlidit. Ajo ishte jashtëzakonisht e mençur, inteligjente, e butë dhe me ndikim, u quajt edhe Tahira (e dëlirë dhe e pastër). Ajo ishte e pasur dhe një grua me një begati në tregti. Ajo u martua me Profetin e Allahut (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) në moshën dyzet vjeçare ndërsa ai ishte njëzet e pesë vjeçar. Ajo i siguroi mbështetjen morale, financiare dhe emocionale atëherë kur ai u bekua me profeci.

Kur Profeti i Allahut (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) kishte parë Xhebrailin (paqja qoftë mbi të) për herë të parë në shpellën Hira, ai ishte i trembur dhe i frikësuar për jetën e tij. Ai vrapoi poshtë malit duke u dridhur dhe duke qarë: “Më mbulo mua, më mbulo!” Ishte Hatixhja (Zoti qoftë i kënaqur me të), ajo e cila e ngushëlloi atë, ajo ishte shtylla e tij e mbështetjes; ajo besonte në të, kur të gjithë të tjerët dyshuan në atë. Ajo ka shërbyer si strehë e tij, e ngushëlloi atë, e mbështeti atë dhe kujdesej për atë kur ai ishte i vetëm, i hutuar dhe i trembur. Ajo qëndroi pran tij, kur të gjithë të tjerët i shmangeshin atij. Hatixhja (Zoti qoftë i kënaqur me të), iu përgjigj thirrjes së Islamit, ajo i dha një shtëpi Profetit të Allahut (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), ajo ishte shoku i parë i ngushtë i tij dhe kulla e fuqisë si dhe ia fali një vajzë, Fatimen, e cila do të jetë ndër gratë e para që do të hyj në Xhenet.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 18-19)

Vazhdon
There are 18 comments

Add yours

Post a new comment