Haxhi – Udhëtimi shpirtëror (pjesa e katërt)

Spread the love

Imam Husejni (paqja qoftë mbi të) rreth qëndrimit në Arafat ka thënë:

Në këtë ditë të Arafatit, nëse ne sinqerisht pendohemi me keqardhje të vërtetë, mëkatet tona me të vërtetë do të asgjësohen”.

Ky dokumentar i përkthyer në gjuhën shqipe paraqet dhjetë pjesë se si kryhet rituali i Haxhit, dhe çdo pjesë e tij ka 20 deri 30 minuta, dhe përveç historikut të Haxhillëkut tregon se si kryhet në detaje.

Pjesa e katërt e këtij dokumentari zgjat 26 minuta e 20 sekonda dhe paraqet: ritalet e Haxhit jashtë Mekes, qëndrimin në Arafat, pushimin në Muzdelife, gjuajtjen e gurëve në Mina, sakrificën e kurbanit, rruarja e kokës për meshkujt etj. Shikim të këndshëm!

Për të vazhduar shikimin e pjesës së katërt të këtij dokumentari klikoni këtu.
There are no comments

Add yours