4.1

Kur dhe si duhet të ushqehemi?

Spread the love

Hazre Imam Xhafer Sadiku (paqja qoftë mbi të) tha se prijësi i besimtarëve, hazret Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) e kishte treguar këtë hadith të mëposhtëm:

  • Kushdo që dëshiron që ushqimi mos t’i shkaktojë asnjë dëm, nuk duhet të hani gjersa nuk ndjeni urinë. Dhe kur hani, duhet të thoni bismil-lah (me emrin e Allahut), le të fillojë të ushqehet mirë dhe mos të hajë, derisa ai nuk ndien shije për të ngrënë një ushqim”.

Prijësi i besimtarëve Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) gjithashtu ka thënë:

Kushdo që dëshiron botën tjetër të përjetshme, dhe jo këtë botë, le të jetë veshur me rroba të lehta (modeste), le të ushqehet herët, dhe sa më pakë të ketë marrëdhënie intime me gruan”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 38)
There are no comments

Add yours