7.1

Larja e rrobave në lavatriqe

Spread the love

Kur t’i lani rrobat në lavatriqe duhet të:

  • Përdorni pak detergjent. Shumica e prodhuesve preferojnë përdorimin më të madh të detergjentit, sesa që ka nevojë. Kjo, ndoshta, preferohet, por jo për neve që tani i dimë rregullat e zbutjes.
  • Nëse ndodh që ndonjëherë pas shpërlarjes uji të jetë i shkumuar, e sidomos kur lahen perdet, atëherë në shpërlarjen e fundit hidheni në lavatriqe një filgjan uthull.
  • Nëse vëreni se rrobat tuaja kanë marrë ngjyrë, nga ndonjë copë tjetër, atëherë gjejeni cila ka qenë ajo copë që ka lëshuar ngjyrë, nxirreni nga lavatriqja dhe menjëherë përsëriteni larjen, sepse sa më i shpejtë të jetë aksioni, mund t’i shpëtojë rrobat tjera.

(Përktheu dhe përshtati: H. Ikballe Berisha – Huduti, marrë nga revista “Kuća Stil”, revista “Vlera”, nr. 1, nëntor/dhjetor 2009, fq. 48)
There are no comments

Add yours