8.1

Zbardhimi i rrobave

Spread the love

Disa këshilla për zbardhjen e rrobave janë këto:

  • Kurrë mos përdorni mjete zbardhuese që nuk janë të kloruara, thartirat e forta, sepse ato mund të hapin vrima në rrobat tuaja.
  • Para se të fillojmë zbardhimin, lexojeni etiketën se a mund të zbardhohen.
  • Pasi t’i zbardhoni, mos i përzini me rrobat tjera, sepse nga fërkimi mund të dëmtohen rrobat tjera.
  • Kur i zbardhoni rrobat, mos i futni në enët e metalta, por në të plastikës, për arsye se mund t’i kapë ndryshku.

(Përktheu dhe përshtati: H. Ikballe Berisha – Huduti, marrë nga revista “Kuća Stil”, revista “Vlera”, nr. 1, nëntor/dhjetor 2009, fq. 49)
There are no comments

Add yours