1.2

Mendimi i drejtë sipas Imam Aliut

Spread the love

Faktorët të cilët kontribuojnë te mendimi i drejtë

Imam Aliu (a.s.) në lidhje me faktorët që kontribuojnë në mendimin e drejtë tha:

  • Mendimi i drejtë është me urtësi, kurse sa ndihmës i keq është mendimi artificial”.
  • Krahaso mendimin e parë me të dytin që të lindë mendimi i drejtë”.
  • Kush disponon më shumë mendime, i kupton vendet e gabimeve”.
  • Më i miri nga njerëzit në pikëmapje të mendimeve është ai i cili veten nuk e sheh si ndonjëri për të cilin nuk ka nevojë këshilltar”.

Rezultatet e mendimeve

Kurse për rezultatet e ideve tha:

  • Kush punon vetëm në bazë të mendimit të vet – pëson, kurse ai i cili këshillohet me njerëz merr pjesë në aftësinë e të kuptuarit”.
  • Askush nuk mahnitet me idenë e vet, pos i padituri”.

Imam Xhafer Sadiku (a.s.) për këtë gjë tha:

  • Kush punon sipas mendjes së vet, qëndron në vendet e rrëshqitshme të mashtrimit”.

Çka e shkatërron mendimin?

  • Kokëfortësia e shkatërron mendimin”.
  • I detyruari nuk ka mendime”.

(“Peshorja e urtësisë (përmbledhje e haditheve)”, përmbledhjen e përzgjodhi: Muhamedi Rej Shehri, përktheu: Besa Bytyqi, botues: “Zehra” Prizren 2010, fq. 237)
There are no comments

Add yours