2.1

Orientimi me anë të yjeve dhe yjësive sipas Kuranit Fisnik

Spread the love

Orientimi me anë të yjeve dhe yjësive sipas Kuranit Fisnik

Që kur njerëzit e parë filluan të lëvizin nëpër sipërfaqen e Tokës, rëndësi të madhe i kanë kushtuar objekteve qiellore që janë dukur në kupën qiellore. Për të lehtësuar orientimin gjatë udhëtimeve të natës në natyrë, apo në det udhëtarët antikë i kanë bashkuar yjet më të ndritshme, në figura të ndryshme që quhen yjësi. Yjësive iu dhanë emra të personazheve të miteve dhe të legjendave të vjetra, të kafshëve apo të objekteve. Për orientimin më anë të yjeve dhe yjësive, Zoti i Madhëruar na tregon përmes ajeteve kuranore në të cilët thotë:

Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientoheni në errësira kur jeni në tokë ose në det…” (Surja el-En‘am, ajeti 97).

Autor: M.Sc. Artan S. Mehmeti

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 26)
There are no comments

Add yours