1.1

Orientimi në natyrë sipas Kuranit Fisnik

Spread the love

Orientimi në natyrë bëhet në bazë të trupave qiellorë. Trupat qiellorë që shërbejnë për përcaktimin e anëve të horizontit janë: yjet dhe yjësitë, Dielli, si dhe Hëna. Më anë të këtyre trupave qiellorë, njeriu mund të orientohet në çdo kohë si ditën ashtu edhe natën. Për këtë Zoti i Madhëruar thotë në Kuranin Fisnik:

Ai që ju orienton në errësirat e tokës e të detit…” (Surja en-Neml, ajeti 63).

Autor: M.Sc. Artan S. Mehmeti

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 26)
There are 71 comments

Add yours

Post a new comment