5.1

Përmendja e Imam Aliut në Kuranin Fisnik

Spread the love

Përmendja e Imam Aliut në Kuranin Fisnik

Në komentin e Kuranit të Imam Ebu Is’hak eth-Thalebiut është transmetuar një hadith i Ebu Dherr el-Giffariut, ku vetë Ebu Dherri rrëfen:

Unë kam dëgjuar vetë me këta dy veshë, përndryshe qofshin të shurdhër të dytë, dhe kam parë me këta dy sytë, përndryshe qofshin të verbër të dytë, se i Dërguari i Allahut ka thënë: Aliu është udhëheqësi i besimtarëve dhe mbytësi i idhujtarëve; kush i ndihmon Aliut – do ta ndihmojë Allahu atë; kush që e braktis Aliun – do ta braktis Allahu atë’.

Dijeni se një ditë unë isha duke u falur bashkë me të Dërguarin e Allahut dhe në mesxhid erdhi një lypës për të kërkuar ndihmë prej popullit. Por, askush nuk i dha asgjë. Imam Aliu ishte në pozitën e rukusë (përulja në namaz) dhe ia zgjati gishtin e unazës; në atë gisht kishte një unazë. I Varfëri erdhi dhe e nxori atë unazë prej gishtit. Atëherë i Dërguari i Allahut iu lut Allahut në këtë mënyrë:

O Allah, vëllai im Musai duke Të bërë lutje thoshte: O Zoti im! Më zgjero gjoksin tim, dhe më lehtëso në këtë punë timen. Më zgjidh nyjën e gjuhës sime që të kuptojnë fjalën time. Më cakto një ndihmëtar nga familja ime; Harunin, vëllain tim. Që të ma forcosh fuqinë time. Bëma shok atë në punën time, në mënyrë që të madhërojmë Ty më tepër. Dhe të përkujtojmë Ty shpesh. Vërtet, ti je Ai që sheh dha na i di punët’. Dhe Ti iu përgjigje:

O Musa! U pranua lutja jote dhe t’u dha ajo që kërkove’.

O Allah! Edhe unë jam robi dhe i dërguari Yt. Zgjeroje edhe gjoksin tim, më lehtëso punën time. Më cakto nga familja ime Aliun si ndihmëtar dhe më forco me atë”.

Ebu Dherri tha: “Betohem në Allahun, ende nuk kishte përfunduar fjalën i Dërguari i Allahut, kur Xhibrili erdhi dhe e shpalli këtë ajet:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Miku (i afërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe ata që besuan, që e falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun, të Dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala) e Allahut është ngadhënjyese”. (Surja el-Maide, ajete 55-56)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 12, tetor 2014, fq. 16-17)
There are 690 comments

Add yours
 1. Cami Halısı Artvin

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 2. Cami Halısı Bingöl

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 3. Cami Halısı Ankara

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 4. Cami Halısı Ağrı

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 5. Cami Halısı Bolu

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 6. Cami Halısı Adana

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 7. Cami Halısı Afyon

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 8. Cami Halısı Amasya

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 9. Cami Halısı Antalya

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 10. Cami Halısı Burdur

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 11. Cami Halısı Bitlis

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 12. Cami Halısı Bilecik

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 13. Cami Halısı Kocaeli

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 14. Cami Halısı Kastamonu

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 15. Cami Halısı Konya

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 16. Cami Halısı Hatay

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 17. Cami Halısı Kütahya

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 18. Cami Halısı Mersin

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 19. Cami Halısı Kırsehir

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 20. Cami Halısı izmir

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 21. Cami Halısı Rize

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 22. Cami Halısı Tokat

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 23. Cami Halısı Sivas

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 24. Cami Halısı Malatya

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 25. Cami Halısı Sakarya

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 26. Cami Halısı Kars

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 27. Cami Halısı Mugla

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 28. Cami Halısı Kayseri

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 29. Cami Halısı Kırklareli

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 30. Cami Halısı istanbul

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 31. Cami Halısı Mardin

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 32. Cami Halısı Samsun

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 33. Cami Halısı Ordu

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 34. Cami Halısı Sinop

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 35. Cami Halısı Nevşehir

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 36. Cami Halısı Muş

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 37. Cami Halısı Siirt

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 38. Göbekli cami halısı

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 39. Cami Halısı Niğde

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 40. Onwin Güncel Giriş

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 41. Onwin Giriş

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 42. Onwin

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 43. Onwin

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 44. Onwin Güncel Giriş

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 45. Onwin Giriş

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 46. Onwin Güncel Giriş

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 47. onwin

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 48. Cami Halısı Çanakkale

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 49. Cami Halısı Erzincan

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 50. Cami Halısı Eskişehir

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 51. Cami Halısı Edirne

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 52. Cami Halısı Erzurum

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 53. Cami Halısı Bursa

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 54. Cami Halısı Denizli

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 55. Onwin

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 56. Onwin Giriş

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 57. Onwin

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 58. Cami Halısı Elazığ

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 59. Cami Halısı Çorum

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 60. Cami Halısı Hakkari

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 61. Cami Halısı Gaziantep

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 62. Cami avizeleri

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 63. Cami Halısı

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 64. Cami Halısı

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 65. 성인웹툰

  A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don’t talk about such issues. “성인웹툰” To the next! Many thanks!!Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 66. Интерес – лучшее побуждение к занятию

  Психоаналитическое лечение строится таким образом, что сначала психоаналитик помогает пациенту найти путь
  для его вытесненных воспоминаний.
  После внимательного наблюдения за больным и анализа угадываются
  различные детали и излагаются больному.
  Предполагается, что эти наблюдения отзовутся в сознании человека и сделают осознанными отдельные проявления бессознательного.
  Интерес – лучшее побуждение к занятию

 67. zoritoler imol

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 68. บาคาร่า

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 69. 儿童色情片

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. 国产线播放免费人成视频播放 儿童色情片

 70. acheter du norxacin en Belgique

  Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are
  a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back at
  some point. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice morning!

 71. Sweet Bonanza

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink Panel Hacklink

 72. Bahigo

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Seo Uzmani Umut Can Skype: [email protected]

 73. où trouver du montelukast

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers
  and both show the same outcome.

 74. LarryFoumn

  [url=https://propecia1st.science/#]cheap propecia for sale[/url] get propecia without a prescription

 75. zenegra disponible au Québec

  Hiya! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.

  If you have any suggestions, please share. Thanks!

 76. JameslAr

  [url=https://propecia1st.science/#]order generic propecia without insurance[/url] get generic propecia

 77. LarryFoumn

  how to buy cheap mobic tablets [url=https://mobic.store/#]where can i get generic mobic prices[/url] where can i get cheap mobic prices

 78. tamoxifen a precio competitivo en Chile

  Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back sometime
  soon. I want to encourage you to definitely continue your great work, have
  a nice morning!

 79. LarryFoumn

  [url=https://pharmacyreview.best/#]canadian pharmacy online ship to usa[/url] legitimate canadian pharmacy

 80. comprar chibroxol en Suiza

  Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 81. benzac von Ärzten in den Niederlanden empfohlen

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got
  an impatience over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 82. MichaelrhymN

  gabapentin 100mg [url=http://gabapentin.pro/#]neurontin prescription coupon[/url] neurontin cost australia

 83. Leo

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over
  time.

 84. Elida

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I will just book mark this page.

 85. Layla

  Hello, for all time i used to check web site posts here in the early hours in the
  daylight, because i enjoy to learn more and more.

 86. Harry

  We stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

 87. Zacharyhok

  online shopping pharmacy india [url=https://indiapharmacy.cheap/#]Online medicine order[/url] top 10 pharmacies in india

 88. clomifene 90 pills en venta en Chile

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I could I want to recommend you few attention-grabbing issues or advice.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to
  this article. I desire to read more things approximately it!

 89. acheter adalat en suisse

  Hi there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

 90. clamoxyl 1 g sans ordonnance requise

  This is the perfect site for anybody who really wants to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need
  to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for ages.
  Wonderful stuff, just great!

 91. Bettie

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries
  that they just do not know about. You managed
  to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 92. alli in vendita in Italia senza ricetta

  What i don’t realize is in fact how you are not really a lot more neatly-appreciated than you may be
  right now. You’re very intelligent. You realize thus considerably on the subject of this
  subject, made me personally consider it from so many numerous
  angles. Its like women and men are not interested until it is something to
  accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding.
  At all times handle it up!

 93. Alice

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web
  site, how could i subscribe for a blog website? The account
  helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
  this your broadcast provided bright clear idea

 94. allereze in farmacia italiana

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it
  to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is
  entirely off topic but I had to tell someone!

 95. Medikamente in der Schweiz erhältlich

  I have been browsing on-line greater than three hours lately, yet I by no
  means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely price enough for me. In my view, if all web owners
  and bloggers made excellent content as you did, the web will probably be a
  lot more useful than ever before.

 96. cena serta 100 mg w Poznaniu

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any suggestions for newbie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 97. ¿dónde comprar allergodil en Bolivia?

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The design and style look great
  though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 98. Gow

  Although there is not any active no deposit bonus current at Casino Rocket, it is always worth having a look at the offers pages regularly. They do have many offers that are good for anyone who is currently depositing with the casino, so it is always likely that they will offer prizes eligible without deposit at some point in the future. You can get to the offers page by visiting the website and opening the menu in the top left panel. When the menu drops, you will see the “offers” part of the website. Based on evidence from other states, new Barstool users typically get a $10 no-deposit bonus just for creating a Barstool Sportsbook account. In addition, new sports betting customers then get a first-bet offer from Barstool worth up to $1,000 after they use a Barstool Massachusetts promo code.
  https://blast-wiki.win/index.php?title=Pokerstars_android_app_real_money
  “We are taking the same principals, practices and integrity that make PokerStars such a successful and beloved brand and applying them to new verticals.” Look out for more Casino games coming to the app soon. In the meantime, see here for more about our full selection of games available on your desktop right now. This popular New Jersey online casino offers over 109 PokerStars Casino games. Although the game selection is relatively smaller than other NJ operators, slots and traditional table games continue to thrive. Whatever your taste, PokerStars Casino New Jersey has something for everyone. See our previous section for more information on PokerStars Casino’s games selection. Enjoy the same ground-breaking features and award-winning support that have made PokerStars the choice of millions of poker players around the world.

 99. mitigare beschikbaar in Zwitserland

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this
  blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a
  fair price? Thanks, I appreciate it!

 100. retin-a bestellen in Monaco

  After looking into a few of the articles on your web site, I honestly appreciate your way of
  blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will
  be checking back soon. Please visit my web site too and tell me how you feel.

 101. Felixkes

  where can i buy zithromax in canada [url=https://azithromycinotc.store/#]azithromycin 500 mg buy online[/url] zithromax 250 mg

 102. CharlesStype

  Online medicine order [url=https://indianpharmacy.life/#]buy medicines from India[/url] top online pharmacy india

 103. clopidogrel pedido en Madrid

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don’t understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anyone else getting identical RSS issues?
  Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 104. precio de spasmopriv sin receta en Colombia

  My partner and I absolutely love your blog and find the majority
  of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to
  write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome website!

 105. acheter etindrax en Belgique

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 106. Robertbib

  mexican mail order pharmacies: medicine in mexico pharmacies – mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company
  mexico drug stores pharmacies [url=http://mexicanpharmacy.company/#]reputable mexican pharmacies online[/url] buying prescription drugs in mexico online mexicanpharmacy.company

 107. Kauf von Medikamenten in Belgien

  Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 108. Medikamente online ohne Probleme zum Verkauf

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 109. Moshenap

  http://canadapharm.top/# canadian pharmacy online ship to usa
  tadalafil without a doctor’s prescription [url=https://withoutprescription.guru/#]viagra without a doctor prescription[/url] legal to buy prescription drugs from canada

 110. RichardCed

  100mg sildenafil generic [url=http://sildenafil.win/#]canadian pharmacy sildenafil[/url] generic sildenafil no prescription

 111. RichardCed

  cost of sildenafil in mexico [url=http://sildenafil.win/#]generic sildenafil in us[/url] sildenafil 25 mg india

 112. RichardCed

  sildenafil 20 mg tablet cost [url=http://sildenafil.win/#]sildenafil 20 mg cost[/url] sildenafil 50mg tablets in india

 113. Charleshon

  amoxicillin buy canada [url=http://amoxicillin.best/#]amoxil for sale[/url] amoxicillin 500mg capsule buy online

 114. Charleshon

  drug doxycycline [url=https://doxycycline.forum/#]Buy doxycycline hyclate[/url] where can i get doxycycline over the counter

 115. Charleshon

  amoxicillin 750 mg price [url=https://amoxicillin.best/#]purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin 500 capsule

 116. Charleshon

  buy cipro online [url=https://ciprofloxacin.men/#]ciprofloxacin without insurance[/url] п»їcipro generic

 117. Charleshon

  doxycycline 200 [url=http://doxycycline.forum/#]Buy doxycycline for chlamydia[/url] doxycycline capsules 40 mg

 118. Charleshon

  lisinopril 80 mg tablet [url=http://lisinopril.auction/#]lisinopril 2.5 mg for sale[/url] 10mg generic 10mg lisinopril

 119. bima kavach

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.

 120. Die casting Zinc Alloy Mold

  Thanks for making me to acquire new thoughts about personal computers. I also hold the belief that certain of the best ways to keep your laptop in primary condition is by using a hard plastic-type material case, or maybe shell, that will fit over the top of the computer. These types of protective gear are model precise since they are manufactured to fit perfectly within the natural housing. You can buy all of them directly from the seller, or via third party sources if they are for your laptop computer, however not all laptop can have a spend on the market. Again, thanks for your ideas.

 121. Helene

  I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a
  great blog like this one these days.

 122. EddieAgope

  farmacia barata [url=https://vardenafilo.icu/#]Precio Levitra En Farmacia[/url] farmacia online 24 horas

 123. how to make money selling credit card processing

  hey there and thank you for your info ? I?ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I?m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..


Post a new comment