3.1

Personat që qajnë dhe dobia shkencore

Spread the love

Kurani i Shenjtë për të qarët thotë: “Kur dëgjojnë për atë (Kuranin) që i është zbritur të dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë. Për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: O Zoti ynë! Ne besojmë, prandaj na llogarit ndër dëshmitarët e tu!” (Surja el-Maide, ajeti 83)

Shkencërisht thonë se të qarët është i dobishëm sepse shëron disa çrregullime psikologjike, pastron sytë dhe e largon depresionin gjithashtu. Të qarët pakëson dhimbjen. Kjo është vërtet një bekim nga Allahu i Gjithëfuqishëm, i Cili thotë: “Duke qarë, bien me fytyrë përmbys (kur dëgjojnë Kuranin) dhe ai ua shton edhe më shumë përuljen (ndaj Allahut)” (Surja el-Isra, ajeti 109).

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 14, prill 2015, fq. 49)
There are no comments

Add yours