vitiiri

Prejardhja e festimit të Vitit të Ri

Spread the love

Feja krishtere është fe e cila zanafillën e saj e shënon me lindjen e të Dërguarit të tyre, Isaut a.s. (Jezu Krishtit). Në kohën kur Bijtë i Israilit ishin dhënë pas kësaj bote, kënaqësitë në të, vjen Isau a.s. për t`i rikthyer ata në besimin në botën tjetër. Kjo fe daton përafërsisht që prej më tepër se 2000 vjet.1 Atij iu shpall libri i shenjtë Inxhili (Ungjilli).
Krishterizmi është ndër fetë që sot llogaritet si një fe monoteiste, e cila është mjaft e përhapur në botë, ku emri i saj rrjedh prej fjalës greke “Hristianoi” e cila d.m.th. Ithtarët e Isaut.2
Sot llogaritet se fenë krishtere e ndjekin diku 1.470.000.000 ithtarë, ku shumica e tyre ndjekin Katolicizmin, e pastaj Ortodoksizmin.3

Krishterizmi në fazën e parë të zhvillimit të saj kishte një numër të kufizuar të ndjekësve, ku tregohet se Isën a.s. e ndoqën 12 shokë, ku njëri prej tyre e tradhtoi. Po ashtu, ai hasi në shumë keqkuptime nga ana e qeverisë së atëhershme Romake, e cila ishte e gatshme që të bëj edhe likuidimin fizik të Isaut a.s. vetëm e vetëm që të shuaj misionin e tij. Pas ngritjes së Isaut a.s. nga ana e Zotit, pason edhe ndryshimi i kësaj feje, në atë formë që e kemi sot.

Librat e shenjta

Libri i cili iu shpall Isaut a.s. (Inxhili) u humb brenda kohës, kurse Ungjillin të cilin e posedojnë sot të Krishterët, është i shkruar në mes viteve 60-98 të erës sonë, kurse sot ekziston Bibla e cila përbëhet nga Dhiata e Vjetër (Tora), Psalmet (Zeburi), Dhiata e Re (Inxhili), e cila po ashtu përbëhet nga Ungjilli i Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit. Po ashtu këtu bëjnë pjesë edhe Letrat e nxënësve të Isait, Veprat e Apostujve, 14 Letrat e Palit, 8 letrat e nxënësve të nxënësve të Isait.5 Edhe origjinalet e këtyre nuk ekzistojnë në gjuhën Arameje, por përkthimi i atyre në gjuhën greke. Të gjitha këto libra, nuk u shkruan në kohën e vet Isaut, nuk ishin kanonike, por më vonë në konsiliumin e Nikejës, këto katër u shpallën si kanonike, kurse mbi 60 tjera u shpallën apokrife.

Konstantini dhe konsiliumi i Nikejës

Me përhapjen e ideve të Palit, një numër shumë i madh kalojnë në fenë e re Krishtere, ku filluan të ndalen përndjekjet, e më pas u shpall dekreti për liritë fetare në vitin 313, ku edhe vet Konstantini kaloi në krishterizëm, që të mbaj pushtetin e tij. Ky e pranoi edhe si fe zyrtare shtetërore fenë Krishtere.
Kurse në vitin 325, në Nikejë, (Turqinë e sotme) nga ana e perandorit Konstantin, u organizua një kongres kishtar, në të cilin u desh që të sjellin vendime mbi çështjet kryesore të fesë Krishtere.
Në kongresin e Nikesë morën pjesë 2048 priftërinj, ku delegatët në këtë Sinod, hulumtuan rreth natyrshmërisë së Zotit nën patronazhin e Konstantinit. Por shumica e delegatëve në këtë kongres, votuan se Jezusi është vetëm një i Dërguar i Zotit, ku me këtë rast Konstantini u hidhërua dhe e shpalli këtë tubim të pavlefshëm.

Kurse disa delegatë që nuk e përkrahën mendimin e tij, i dënoi me vdekje. Mendimin e tij e përkrahën vetëm 318 vetë, ku të tjerët e lëshuan tubimin. Më së shumti në këtë mendim të Konstantinit, u kundërshtua Ariosi nga Aleksandria (vd.336). Por Konstantini e vazhdoi tubimin me përkrahësit e mendimit të tij, ku përmes votimit u arrit në përfundim se Jezusi është zot dhe se zoti është i përbërë nga tri komponentë (trinitet). Përmes votave, Jezusi u shpall zot, edhe pse kjo nuk ishte nga mësimet e tija.9

Pas këtij vendimi, startoi ligji që ndalon përdorimin e ungjijve që bien ndesh me vendimet e tubimit të mbajtur, ku ungjijtë tjerë përpos katërve, u konfiskuan dhe u dogjën.10
Po ashtu në këtë tubim, konfirmohet gjykimi i atyre të krishterëve të cilët ende e refuzojnë Hyjninë e Krishtit: “Besoj në…një zot Jezu Krishtin, Birin një të lindur nga zoti, të lindur nga Ati para çdo gjëje, …i cili ekziston si një qenie me Zotin”.11

Por Konstantini, asnjëherë nuk iu nënshtrua besimit të vërtetë krishterë dhe parimeve kryesore të kishës, përpos disa elementeve që i besoi kah fundi i jetës së tij më 337.

Komuniteti Krishterë edhe pse u forcua me ardhjen e Konstantinit, nuk mundi ta shkul nga rrënjët idhujtarinë. Will Durant thotë se krishterimi nuk e luftoi idhujtarinë por e adoptoi atë.
Prej këtu lindi një fe e re që u bë e barabartë me idhujtarinë. Konstantini ishte rob i kësaj bote, besimi fetar për të nuk kishte asnjëfarë vlere, ai vetëm deshi të shikoj interesin e tij personal dhe të përafroj krishterët me idhujtarët, që të mund të vazhdoj më pas një fe e re. Me të vërtetë krishterimi u bë fe e një perandorie, por e humbi vetë mësimin e Isaut a.s.12

Thamë edhe më lartë se të krishterët e parë, të cilët nuk e pranuan këtë ide të Konstantinit dhe nuk morën pjesë në zhvillimin e kishës helene me kriptologjinë e saj të tepruar, qenë të mënjanuar si heretik siç qe rasti me Ebionitisin, i cili e pranoi lindjen virgjërore të Jezuit, por refuzoi paraekzistencën e tij` mu ashtu siç thotë Kurani.13

Pra, këta katër Ungjij zyrtarë që sot posedon kisha, i zgjodh një pagan siç është Konstantini i Madh. Sepse në kohën e tij, feja zyrtare romake ishte kulti i Diellit: kulti i Sol Invictus i Diellit të pathyeshëm, kurse Konstantini ishte kryeprift i tij. Kur Romën e tronditi trazira fetare, ku tre shekuj pas Isaut, u përhap Krishterimi, ku filloi grindja mes krishterëve dhe paganëve, kurse konflikti merrte përmasa të tilla sa rrezikohej ta ndanin Romën në dysh. Atëherë Konstantini ndërmori masa dhe në vitin 325 bashkoi Romën nën një fe të vetme: Krishterizmin.

Ai iu bashkua këtyre, vetëm se këto u bënë të fuqishëm dhe kanosës, por Konstantini i bindi paganët që të pranojnë këtë fe, duke futur në këtë fe e cila ishte në fillimin e saj,-simbolet, datat dhe ritet pagane, ku krijoi një fe hibride e pranuar nga të dy palët.
Kjo shihet në ikonat, ku disqet diellore egjiptase u bënë breroret (Kurorë e ndritshme, e pikturuar përqark kokave të shenjtorëve, për të treguar “shenjtërinë” e tyre) e shenjtorëve të krishterë. Shëmbëlltyra e Isidës, që ushqen me gji të birin Horus, u bë modeli për shëmbëlltyrën e Virgjëreshës Mari që mënd (jep gji) Jezusin fëmijë.

Po ashtu edhe mitra, altari, himnet, kungimi dhe “ngrënia e zotit”, janë marrë nga ritet pagane. Pra, krishterimi nuk ka asgjë origjinale, ku Mitra, që thirret biri i zotit dhe dritë e botës- kishte lindur më 25 Dhjetorë (njëjta ditë me të Jezusit), kur vdiq e varrosën në një varr në shpellë, e pas tri ditëve më vonë, u ringjall. 25 Dhjetori është ditëlindja edhe e Osiris-it, Adon-it dhe Dionis-it. Dita e diel është po ashtu pagane, pasi të krishterët e festonin ditën e Shtunë, por Konstantini e vendoi ditën e Diell, pasi paganët ia kushtonin këtë ditë Diellit.

Ku sot shkohet në kishë të dielën, pa e kujtuar se është për hir të Diellit. Edhe në gjuhën angleze kjo ditë quhet Sunday, prej Sun-diell, day-ditë; pra, dita e diellit, (ku edhe në gjuhë tjera si ajo gjermane quhet kjo ditë Sontag- dita e diellit, apo në gjuhën tonë shqipe, i themi e diell).

Deri në kongresin e Nikejës, Isau nuk konsiderohej zot, por i vdekshëm dhe njeri si krejt të tjerët. Këtu u votua që të shpallet Jezusi bir i Atit. Pra, hyjnia e Jezuit është si pasojë e një votimi. Këtu u kushtëzuan të krishterët, që të njohin vetëm një pushtet, Kishën Katolike romake.

Po ashtu Konstantini porositi dhe financoi shkrimin e Biblës së re ku ceket hyjnia e Krishtit, kurse ato të vërtetat u dogjën. Ai që besonte në diçka jashtë kësaj, quhej heretik. Me shekuj më pas, Bibla e Konstantinit konsiderohet e vërteta, kurse e vërteta konsiderohet gënjeshtër.14
Të krishterët edhe kur luten në Kisha, janë të drejtuar kah lind dielli, si dhe varrezat i kanë të kthyera kah lindja.

Të gjitha këto aludojnë në atë që krishterimi ka trashëguar simbole pagane, të gjitha janë bërë këto, që paganët të mos ndjejnë vështirësi në kthimin e tyre në fenë e re, që mos jetë ky kthim aq traumatik, por të jetë i përshtatur me besimin e tyre të mëparshëm.15
Romakët adhuronin edhe perandorët në cilësi të zotit, të cilën e trashëguan nga besimi në Neptunin dhe Jupiterin, më pas u bart kjo edhe në krishterizëm në hyjnizimin e postit të Papës si fjala e Zotit.

Me këtë Konstantini bëri një fe të unifikuar “botërore” (katolik, që d.m.th. universal); ku ai vetë ishte në krye të tij.16 Po ashtu edhe kryqi u shpall si simbol i shenjtë, kur dihet se kryqi ishte një mjet për dënim në perandorinë Romake, kurse si simbol adhurimi, haset në besimet e vjetra Egjiptase në kohën e faraonëve.17

Prejardhja e Vitit të Ri

Konstantini përpos se ndryshoi parimet kryesore të fesë Krishtere, ai ndryshoi edhe festat, ku në krishterizëm solli festat e paganëve romak, ashtu si bëri edhe me parimet tjera.
Festimi i vitit të ri, (por jo 1 janari) ka filluar të festohet 4000 vjet p.e.s. 50 km nga Bagdadi i sodit në Mesopotami-Babiloni kanë vendosur që të festojnë ardhjen e vitit të ri si përgëzues i ardhjes së pranverës, ku është festuar 11 ditë të tëra. Ndërsa grekët e vjetër festat e vitit të ri i kanë veçuar duke pirë shumë alkool për hir të zotit të tyre Dionis dhe kanë bartur fëmijë të porsalindur në festat e tyre si simbol i jetës së re, ndërsa më vonë kjo u bë si simbol i lindjes së Isait a.s.

Në vitin 153 p.e.s. u morë iniciativë për ndërrimin e datës së vitit të ri dhe oficialisht shpallet në 1 janar që të jetë dita për pritjen e vitit të ri. Ky qëndrim u vërtetua në vitin 46 p.e.s. kur udhëheqësi romak Julij Cezar e rregulloi qëndrimin e senatit romak i ndërmarrë 107 vjet më parë. Te brazilianët në mesnatë të vitit të ri luten për shëndet, para dhe dashuri sipas besimit të tyre në atë çast pranohet.

Festimi i Vitit të Ri apo 1 Janarit, shumë njerëz mendojnë se është lindja e Isait a.s., por kjo festë zanafillën e ka shumë më herët se lindja e Isaut.a.s. Zanafilla e 1 Janarit është prej kohës së Romakëve të cilët ishin pagan. Pra, 1 Janari është festë pagane e mushrikëve, ata e kanë festuar këtë ditë për hir të zotit të tyre i cili quheshe JAN, edhe prej kësaj e merr emrin JANAR. Nga krishterët ka filluar të festohet në kohën e Konstantinit, perandori i parë i Romës. Ai i detyroi priftërinjtë e asaj kohe që të shtonin si festë më krishterizëm vitin e ri. Gjatë 3 shekujve të parë priftat krishterë kanë qenë kundër festimit të 1 janarit.

Katolikët e kanë festuar 25 dhjetorin si ditëlindje e Isaut a.s., ndërsa sipas ortodoksëve është festuar 6 janari. Më 25.12.336 sipas kalendarit gregorian, papa Gregori i pari tha se Isa a.s. ka lindur më 25 dhjetor dhe kanë filluar të festohen kërshëndellat, në shek.4. Në shekujt e mesëm krishterët e Evropës kanë festuar vitin e ri më 1 ose 25 mars, 1 shtator, 25 dhjetor. 1 janari përgjithësisht si fillim i vitit të ri është caktuar më 1582 me sjelljen e kalendarit Gregorian, përjashtim të Rusisë e cila e bëri më 1700 dhe Anglia më 1753. Pra, shumë vite pas ngritjes së Isaut a.s. vendoset kjo datë si dita e lindjes së tij, por në esencë, nuk është vërtetuar se kjo është ditëlindja e tij e saktë.

Bredhi

Gjithashtu bredhi është një simbol i kësaj feste, por me prejardhje pagane, që sipas krishterëve në atë shtëpi që qëndron bredhi do të ketë bereqet tërë vitin. Deri në shekullin e 6-të këtë bredh e quanin pema e Xhenetit, i cili simbolizon përhershmërinë apo pavdekshmërinë.

Babadimri

Gjithashtu simbol i kësaj feste është Baba Dimri, i cili quheshe Nikolas, i cili në fillim ishte pagan, pastaj u konvertua në krishterë, që më vonë u bë edhe prift dhe mori titullin Shën Nikolasi. Ky ka jetuar në vitin 280 në Azakaja të Turqisë, i cili dilte nëpër rrugë dhe shpërndante dhurata nëpër rrugë. Ky personalitet nuk është dëshmuar si realitet, por më tepër mbetet si një mit. Më shumë nga kjo figurë, pati përfitim kompania e pijeve, “Coca Cola” e cila këtë figurë e shndërroi në person me tesha tëkuqe, që në esencë nuk është ngjyra origjinale e teshave të tij.

Pra, viti ri nuk është festë ndërkombëtare apo botërore, pasi gjithë popujt e kanë vitin e ri të vetin, Myslimanët e kanë vitin e ri të tyre që fillon më 1 muharrem. Tash jemi në vitin 1432. Hebrenjtë e kanë më 23 shtator, kinezët e kanë më 18 Shkurtë, Koreanët gjithashtu e festojnë në Shkurtë, gjithashtu ata e llogarisin kalendarin me hënë e jo me diell.

Pra, të gjitha fetë e kanë kalendarin dhe vitin e ri të vetin, kështu që, muslimani nuk ka të përbashkët me festat e krishtklindjeve, pasi ato nuk janë të dëshmuara, nuk është festë krishtere, por me prejardhje pagane, andaj muslimani duhet të ruhet nga festimi i këtyre traditave, pasi ngjasimi me to, është një rënie në ngjasim me ta, e kush u ngjan atyre, ai është prej tyre. Po ashtu në hadith, Pejgamberi a.s. ka thënë:

“Do t`i pasoni traditat e tyreve që kanë qenë para jush pëllëmbë pas pëllëmbe, krah pas krahu, saqë po të hynin ata në vrimën e hardhucës, do t`i pasonit”, Sahabet pyetën: A krishterët dhe hebrejët? Tha: Po kënd tjetër përveç atyre.”

Andaj, të festuarit e kësaj feste, është një vepër që është në kundërshtim me parimet e mirëfillta Islame, andaj, largoni familjen dhe fëmijët nga festimi i vitit të ri.
There are 1,043 comments

Add yours
 1. flavoxate disponible sans ordonnance à Paris

  We absolutely love your blog and find the majority of your post’s
  to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to
  write content for you personally? I wouldn’t mind composing
  a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here.

  Again, awesome web site!

 2. Francisco

  excellent points altogether, you just gained a brand new reader.
  What might you suggest in regards to your post that you simply made some days ago?

  Any positive?

 3. indicatie voor cotrimoxazole te koop in België

  It is the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.

  I have learn this publish and if I could I desire to counsel you some fascinating things or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles regarding this
  article. I want to learn even more things approximately it!

 4. fixorinox disponible en Italia

  Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information specially the last part 🙂 I handle such info much.

  I was seeking this certain info for a long time. Thanks and best
  of luck.

 5. Vind farlutal zonder recept nodig in Groningen

  Hello! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.

  Does running a well-established blog like yours take a lot of work?
  I am completely new to operating a blog but I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or
  tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 6. clomifene 360 pills zonder voorschrift verkrijgbaar in Spanje

  Howdy I am so glad I found your blog page, I really found you by accident, while I was
  searching on Yahoo for something else, Anyhow I
  am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the fantastic job.

 7. atarax 25 mg zonder medisch voorschrift in Marokko

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and
  engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is something which too few people are speaking intelligently about.

  I’m very happy that I found this in my hunt for something concerning this.

 8. precio del etogesic en México

  I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Fantastic work!

 9. Tomoko

  of course like your website but you need to take a look
  at the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I find it very
  troublesome to tell the reality however I’ll definitely come again again.

 10. Elsa

  What’s up, I wish for to subscribe for this web site to get most recent updates, therefore where
  can i do it please help out.

 11. Monroe

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any
  please share. Appreciate it!

 12. Federico

  Hi my loved one! I wish to say that this article
  is awesome, nice written and include approximately all significant
  infos. I would like to look extra posts like this .

 13. fluoxetine 10 mg beschikbaar op voorschrift

  I have been exploring for a bit for any high
  quality articles or blog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.

  Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I found out just what I needed.
  I most indisputably will make sure to do not overlook this web site and give
  it a look on a continuing basis.

 14. psymn

  Yes, you can. Some casinos offer free spins no wagering requirements bonuses. However, these are rare since they’re free money from the casino. As such, they also tend to be lower value promotions than deposit-dependent versions. Casino Jefe is here to amaze, and what better way to do it than with free spins no deposit? Begin with 11 free spin no deposit on the Play’n Go slot Reactoonz. These spins have no wagering requirements. We’ll highlight bold Canadian free spins casinos that offer bonus spins that are wager free. Casino players can claim these real money casino bonuses without wagering requirements. You can get up to 200 Bonus Spins with no wagering requirements. Some casino sites even offer free spins no deposit no wager promos to lure new players in.
  http://kmiq.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=36195
  There are often a few different kinds of Live Dealer roulette. Casino Floor Roulette essentially lets you join a table that’s actually located on the casino floor. There’s a real dealer, right in the middle of the casino gaming space, running a pretty standard roulette game that you can enjoy from the comfort of your home. This is the more interactive choice. You are brought directly into a casino via live streaming. Before each spin you can place your bets using the software, just like virtual roulette. You get to watch as the dealer spins the wheel and the ball settles, and you can even chat with both the dealer and fellow players. Joining our live-casino experience is not at all complicated. Once you have created an account with FanDuel Casino:

 15. Teddy

  Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you happen to
  be a great author. I will make certain to bookmark your blog
  and will often come back in the future. I want to encourage that you continue your great work, have a nice holiday weekend!

 16. aristocort 4 mg en vente libre en France

  You are so interesting! I do not suppose I’ve read anything like this before.

  So good to discover somebody with original thoughts
  on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
  This site is one thing that is needed on the internet,
  someone with a bit of originality!

 17. Casey

  I’m not sure why but this blog is loading very slow
  for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 18. Otilia

  wonderful issues altogether, you just gained a brand new reader.
  What might you recommend about your put up that you just made some days in the past?
  Any sure?

 19. Lillie

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my
  twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

 20. flale

  A large selection of modes can allow players to find more comfort in the game. The developer can start the game with their Choy Sun Doa slot app in one click. By installing their app, users get the option to have access to the game at all times. Deciding to take advantage of this opportunity, players can Choy Sun Doa free download. Those wishing to have a good time and get the most out of the process can try out the game for money. The mode allows you to get a vivid experience that can stay in your memory for a long time. Entertaining in Choy Sun Doa slots real money players increase their interest, as there is an opportunity to increase the amount of their balance and activate various prizes. Those wishing to have a good time and get the most out of the process can try out the game for money. The mode allows you to get a vivid experience that can stay in your memory for a long time. Entertaining in Choy Sun Doa slots real money players increase their interest, as there is an opportunity to increase the amount of their balance and activate various prizes.
  https://garrettygow977647.techionblog.com/21579728/free-video-poker-slots-with-triple-multiplier
  Slots.lv lets you pay using both USD and cryptocurrency. Unfortunately, as we are writing this Slots.lv review, you can only claim the highest rewards, including the Slots.lv no deposit bonus, if you pay with crypto. Slot.lv Casino is a website that caters to players from the United States and has a modern design. Slot.lv Casino is based in Costa Rica and has more than 400 specialized casino games. The casino provides players with a massive welcome bonus of $5,000, fantastic banking choices, and proper SSL encryption software. According to the findings of our own Slots.lv Casino review, you are looking at a casino website that covers all of the bases if it offers payment options that allow you to cash out within three to five days. If you’ve never gambled on line before, or are a newcomer to the…

 21. ivermectin prijs in Nederland

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 22. achat de tolterodin accord

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Kudos!

 23. compra razapina online in Europa

  Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same
  time as you amend your website, how can i subscribe for a weblog website?

  The account helped me a appropriate deal. I had been a little bit
  familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 24. Vog

  1. Pengalaman Yang Tak Terlupakan Dengan kelancaran Anti Lemot di Demo pg Dengan mekanisme yang begitu sangat hebat sekali dari demo slot pragmatic play maupun demo slot pg soft ini, menyediakan game slot demo yang begitu populer dengan Bahasa Indonesia. Ditambah lagi, kami juga menyediakan permainan demo slot pragmatic maupun demo slot pg soft yang berbasis mata uang rupiah Indonesia. Dengan begitu, anda bisa dapat untuk bermain game demo slot Indonesia dan memulai untuk bermain dengan cermat dan melatih skill. Nah setelah kalian tahu daftar slot gacor hari ini game slot online terbaik, tentu membuat Anda ingin main slot online dong. Slot99bet adalah pilihan tepat untuk Anda karena menyediakan game slot online gacor hari ini terlengkap dan selalu update dengan permainan terbaru. Apabila Anda hanya ingin mencoba main slot online yang cocok , kami juga menyediakan slot online demo untuk sekedar trial tanpa potongan deposit.
  http://daegosf.or.kr/gb/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17243
  wisguide groups create step forum With a catalog loaded with fair, sleek, and feature-rich games, we highly recommend you try IGT slots for an unmatched online gaming experience. If you want to dive deeper into reviews for more games by IGT and try some free demos we suggest you head to our slots page. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. When I first played this game I thought the free game meters were random. However, upon playing it I found that the meters move on an exact cycle. The one that I played was set at 48 spins for the 2x, 175 5x & 600 10x. The cycle is broken when the free games are hit on a particular meter. Meaning if I were to hit the 2x after 20 spins it would take 48 spins to move the meter & not 28 spins. 

 25. acquisto di finasteride in Québec

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, fantastic blog!

 26. ten

  1950’s 25 Cent Jennings Buckaroo Slot Machine (Restored Original) Specs: Intel i9-13900HX | Nvidia RTX 4080 | 32GB RAM | 1TB SSD | 240Hz QHD+ display  In May 1968, the Teamsters Pension Fund filed a notice of breach on the trust deed, alleging that Caroll, Plaza Tower Inc. and Plaza Tower Operating had been defaulting on loan payments since October 1967. In late August 1968, the Las Vegas-based Supreme Mattress Company filed a lawsuit stating that it had only received $4,250 in payments for $25,505 worth of bedding material that was sold to the Landmark in December 1967. In May 1968, the Teamsters Pension Fund filed a notice of breach on the trust deed, alleging that Caroll, Plaza Tower Inc. and Plaza Tower Operating had been defaulting on loan payments since October 1967. In late August 1968, the Las Vegas-based Supreme Mattress Company filed a lawsuit stating that it had only received $4,250 in payments for $25,505 worth of bedding material that was sold to the Landmark in December 1967.
  https://www.normalbookmarks.win/casino-guru-free-slots
  To take a screenshot with your Mac, Command + Shift + 3 and then release all keys to captuer the whole screen, or press Command + Shift + 4 and press down and drag the mouse over the area you’d like to capture. In the 2000s, Boeing began studying the conversion of 777-200ER and -200 passenger airliners into freighters, under the name 777 BCF (Boeing Converted Freighter). The company has been in discussion with several airline customers, including FedEx Express, UPS Airlines, and GE Capital Aviation Services, to provide launch orders for a 777 BCF program. What do you think about 777 Classic Slots Galaxy? Do you recommend it? Why? Based on our scan system, we have determined that these flags are possibly false positives. The game boasts amazing 3-reels casino classic fruit machines that will make you feel like you’re right in the middle of old downtown Las Vegas. The makers of Slots Galaxy have done an excellent job of creating a free Vegas slots app that provides a 3-reel blast from the past. You can enjoy your favorite blazing 777 slot machines, including Cleopatra’s obsession and Triple Double coin madness. The game offers free slots for fun, anytime, anywhere!

 27. lunatogel

  Fantastic article! 🌟 The information is presented clearly, and I’m curious if you plan to include more images in your upcoming pieces. It could make the content even more captivating. 🖼️

 28. udintogel

  Artikel ini hebat! Cara penjelasannya sungguh menarik dan sangat gampang untuk dipahami. Sudah jelas bahwa telah banyak upaya dan penyelidikan yang dilakukan, yang sungguh layak diapresiasi. Penulis berhasil membuat subjek ini tidak hanya menarik tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Saya dengan suka cita menantikan untuk melihat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berbaginya, Anda melakukan tugas yang luar biasa!

 29. slot online

  🌌 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis melayang ke galaksi dari kemungkinan tak terbatas! 🌌 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah sumber wawasan yang inspiratif! #KemungkinanTanpaBatas 🚀 ke dalam petualangan mendebarkan ini dari imajinasi dan biarkan pikiran Anda berkelana! 🌈 Jangan hanya menikmati, alami sensasi ini! 🌈 Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang tak berujung! 🌍

 30. Margaret

  Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any tips?

 31. criminal

  I urge you stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy platform for your needs.

 32. lose money

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it was nothing but disappointment as well as suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest platform for your needs.

 33. scam

  I urge you stay away from this site. My own encounter with it has been only disappointment as well as doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable service to fulfill your requirements.

 34. scam

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been purely disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for a more reputable service to meet your needs.

 35. scam

  I urge you stay away from this site. The experience I had with it was purely frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 36. scam

  I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was purely dismay and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

 37. criminal

  I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but disappointment and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a more reputable service to fulfill your requirements.

 38. scam

  I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been purely disappointment as well as concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for an honest service to fulfill your requirements.

 39. criminal

  I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been nothing but disappointment along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

 40. ivexterm rezeptfrei kaufen Deutschland

  Unquestionably believe that which you stated. Your favourite reason seemed to be at
  the net the easiest thing to be mindful of. I say to you,
  I certainly get irked even as other people consider worries that they plainly don’t know
  about. You controlled to hit the nail upon the highest
  as well as defined out the entire thing with no need
  side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 41. criminal

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it has been only frustration along with doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a more reputable platform to meet your needs.

 42. lose money

  I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was nothing but disappointment along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find an honest service for your needs.

 43. scam

  I highly advise stay away from this site. My personal experience with it was purely dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find an honest site to fulfill your requirements.

 44. Jordan

  WOW just what I was looking for. Came here by searching
  for Павел Глобаның 2024 жылға арналған болжамы

 45. criminal

  I urge you to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy site for your needs.

 46. lose money

  I strongly recommend steer clear of this platform. The experience I had with it was purely frustration along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, look for an honest service to meet your needs.I urge you steer clear of this site. The experience I had with it has been only dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy service for your needs.

 47. criminal

  I highly advise stay away from this site. My personal experience with it was purely disappointment as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable service to meet your needs.I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it has been purely frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 48. lose money

  I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it was nothing but frustration and doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, look for a more reputable platform for your needs.

 49. scam

  I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it was purely disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for an honest service to meet your needs.

 50. acquista solia come sonnifero

  Great goods from you, man. I have take note your stuff prior to and you are just
  too magnificent. I really like what you have got right here, really like what you are saying and the way wherein you assert it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to stay it smart.
  I can’t wait to learn much more from you. This is really a great
  site.

 51. scam

  I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it was purely disappointment and concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find an honest service for your needs.

 52. criminal

  I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it was only disappointment as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out an honest platform for your needs.

 53. Movies

  Hi there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got
  here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 54. criminal

  I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it was purely frustration and suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out an honest site to meet your needs.

 55. lose money

  I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been only frustration and suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 56. logo

  Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my
  web site loaded up as quickly as yours lol

 57. шиба монетасы

  What i don’t understood is in truth how you’re no longer
  really much more smartly-favored than you might be now.
  You’re very intelligent. You recognize therefore considerably with regards to this topic, made me personally imagine it from so many varied angles.
  Its like women and men aren’t fascinated unless it’s
  something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice.
  Always care for it up!

 58. اورجینال

  I do accept as true with all of the concepts you’ve presented for your post.
  They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for
  starters. Could you please prolong them a little from next
  time? Thanks for the post.

 59. Puravive

  Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very
  forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me.
  Thanks, quite nice article.

 60. lose money

  I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been only dismay and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable site for your needs.

 61. https://keluaransdy.ampedpages.com

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward
  to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

 62. lose money

  I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it was purely frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find a more reputable site to fulfill your requirements.

 63. extrades.in

  Greetings. The author’s name is Will Cifuentes. His day job is schooling operator.
  Fishing is one of this things Films most. For years I have
  been living in New Jersey and Films every day living listed.

 64. Kupi prazosin brez recepta v Haagu

  Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same
  subjects? Thanks!

 65. Bestil terazosin 1 mg uden lægeundersøgelse

  Hey there I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would
  just like to say thank you for a incredible post and a all round exciting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute
  but I have saved it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the great work.

 66. result macau

  Right now it seems like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are
  using on your blog?

 67. dalyan boat trip

  whoah this weblog is wonderful i love studying your articles.
  Stay up the good work! You realize, lots of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 68. www.sketchesuae.com

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A great read. I’ll definitely be back.