1.5

Pse Fatimja (paqja qoftë mbi të) u quajt me këtë emër?

Spread the love

Pejgamberi i Allahut, Muhamedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i kishte thënë Hazreti Aliut (paqja qoftë mbi të):

A e di përse Fatimja e ka marrë mu këtë emër?” Kur Aliu e pyeti për shkakun, Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) u përgjigj:

Pasi që ajo dhe ata që e duan janë të mbrojtur nga zjarri”.

Redaksia e revistës “Vlera”.

 
There are no comments

Add yours