5.1

Tetë gjëra që njeriu i kryen gjatë rinisë

Spread the love

Në periudhën e rinisë njeriu:

– Është më i gatshëm se në periudhat e tjera t’i pranoj fjalët e të së Vërtetës.

– Posedon trup të shëndoshë dhe është në gjendje që me zell t’i kryej obligimet e tij shoqërore.

– Adhurimet e tij mund t’i kryej në mënyrën më të mirë, duke pasur parasysh rrethanat që posedon trup dhe shpirt të fuqishëm.

– Posedon forcë të madhe të shmangies dhe largimit të shprehive të shëmtuara morale.

– Duke u shërbyer me trupin e tij dhe shpirtin mund të arrij suksese të mëdha dhe nivele të larta në shkencë.

– Mund të shpreh vendosmëri të madhe dhe të dëshmojë vullnet të fuqishëm.

– Është në gjendje që pa ndjenjën e lodhjes, me orë të tëra të meditojë dhe të gjykojë drejtë.

– Mundet që vetitë shpirtërore dhe shprehitë e mira t’i forcoj në vete edhe atë në nivelin më të lartë.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 19, korrik/gusht 2016, fq. 45)
There are 74 comments

Add yours

Post a new comment