Ramazani nata 15

Veprimet e natës së 15-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 15-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen katër rekate.
  • Lexohet surja el-Fatiha dhe 100 herë surja el-Ihlas (Kulhuvallahi).
  • Në ditën e 15-të të Ramazanit, të vitit të dytë të Hixhrit, ka lindur Imam Hasan el-Muxhteba, nipi i Profetit (Paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij). Në këtë ditë është mustehab (e preferuar) të jepet sadaka dhe të bëhen vepra të mira.

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are 16 comments

Add yours

Post a new comment