1.51

Zvarritja e punëve

Spread the love

Vazhdim

Zvarritja përshkruhet si: Shtyrja e një pune pa ndonjë arsye, për të cilën kemi marrë vendim ta kryejmë. Nganjëherë personi përtac e jo serioz edhe vetë aktin e vendimmarrjes e shtyn pa arsye.

Si sinonim për zvarritjen dhe joseriozitetin mund të përmendim koncepte si përtacia dhe të qenurit anemik. Kjo sepse në joseriozitet vërehet një lloj përtacie e plogështie. Po ashtu si sinonim për zvarritjen e obligimeve shoqërore mund të përmendim nocione si papërgjegjësia, shmangia, lënia e punëve mënjanë etj.. Siç e vërejmë, kemi të bëjmë me ca lloj zvarritjesh e joserioziteti që disa prej tyre mund t’i klasifikojmë si kohore, që pikërisht janë ato të cilat lidhen me shtyrjen e kohës për kryerjen e një detyre.

Huazuar nga broshura e “Kolegjit Saadi”, Tiranë.

(Revista “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 21)

Vazhdon
There are 2 comments

Add yours
  1. Phone Tracker Free

    When you forget the password to lock the screen, if you do not enter the correct password, it will be difficult to unlock and gain access. If you find that your boyfriend/girlfriend is suspicious, you may have thought about hacking his Samsung phone to get more evidence. Here, we will provide you with the best solution on how to crack Samsung mobile phone password.

  2. Track phone

    Mobile Phone Monitoring App – hidden tracking app that secretly records location, SMS, call audio, WhatsApp, Facebook, Viber, camera, internet activity. Monitor everything that happens in mobile phone, and track phone anytime, anywhere.


Post a new comment