6

8 thënie rreth dhënies përparësi të tjerëve

Spread the love

Hazret Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) e ka çmuar dhënies përparësi të tjerëve. Disa nga thëniet e tij në lidhje me vlerën e saj janë:

  • Dhënia përparësi është më e larta nga të gjitha.
  • Dhënia përparësi është karakteri i të mirëve.
  • Dhënia përparësi është forma më e mirë e bamirësisë dhe shkalla më e lartë e besimit.
  • Dhënia përparësi është forma më e mirë e robërimit dhe zotërimi më i madh.
  • Dhënia përparësi është bujaria më e mirë.
  • Ndaj njerëzven sillu mirë me ndershmëri, ndërsa ndaj besimtarëve duke dhënë përparësi ndaj vetes.
  • Shkalla më e lartë e sjelljes morale është dhënia përparësi.
  • Me dhënien përparësi robërohen të lirët.

(“Peshorja e urtësisë (përmbledhje e haditheve)“, përmbledhjen e përzgjodhi: Muhamedi Rej Shehri, përktheu: Besa Bytyqi, botues: “Zehra” Prizren 2010, fq. 1)
There are no comments

Add yours