#BecomeHusayni – Bëhuni Husejni, kampanjë 10-ditore

Spread the love

Edukimi Islamik i Organizatës Botërore paraqet

#BecomeHusayni (Bëhuni Husejni)

Një podcast 10-ditor në të cilin do të shikojmë tipare të ndryshme të personazheve të mishëruara në shoqëruesit fisnikë të Qerbelasë, dhe se si mund të marrim frymëzim nga ata dhe qëndrimi i tyre.

Çfarë do të thotë: të bëhesh Husejni? Do të thotë të marrësh mësime dhe frymëzime nga tragjedia e Qerbelasë. Çdo netë gjatë Muharremit kujtojmë lëvizjen e Ashuras dhe i shohim njerëzit e mëdhenj që qëndruan pranë Imam Husejnit. Gratë e devotshme dhe tiparet e tyre udhëzuese dhe fëmijët e vegjël që sakrifikuan, duke shpresuar se do të ishin njësoj si ato një ditë. Për 10 ditët e para të Muharremit do të analizojmë karakteristikat unike të shokëve besnikë të Eba Abdil-lah el-Husejnit.

Një seri unike podcast që fillon më 31 gusht 2019. Bashkohuni me Edukimin Islamik të Federatës Botërore që të frymëzohemi se si të bëhemi Husejni.