3.1

Ç’është vetëdija – ndërgjegjja?

Spread the love

Ç’është vetëdija – ndërgjegjja?

Vetëdija, ç’fjalë e mrekullueshme shqipe. Por këtë fjalë nuk duhet ngatërruar me atë fjalën e thjeshtë të përditshme kur kemi të bëjmë me situatat kur njerëzit, për shkak se u bie të fikët, humbin vetëdijen. Ose, pasi që këndellen kthehet vetëdija. Në përdorimin tonë kjo fjalë ka kuptimin e fjalës së huaj koshiencë, ose edhe të fjalës tjetër shqipe ndërgjegje.

Vetëdija, pra është dija e përvetësuar, dija e asimiluar, dija e metabolizuar. Nuk mjafton, për shembull, njeriu të thotë se e di që shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse njeriu, me mendjen e vet, me mënyrën e ushqimit të vet dhe me sjelljet e vet e dëmton shëndetin e vet, ai, në të vërtetë nuk e di se shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse atë që e thotë, nuk e zbaton në jetë, atëherë kjo do të thotë se ajo dije nuk është dije e përvetësuar nga ai, por është dije jashtë vetes së tij.

Vetëdija, pra është dija e përvetësuar, dija e asimiluar, dija e metabolizuar. Nuk mjafton, për shembull, njeriu të thotë se e di që shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse njeriu, me mendjen e vet, me mënyrën e ushqimit të vet dhe me sjelljet e vet e dëmton shëndetin e vet, ai, në të vërtetë nuk e di se shëndeti është themeli i lumturisë. Nëse atë që e thotë, nuk e zbaton në jetë, atëherë kjo do të thotë se ajo dije nuk është dije e përvetësuar nga ai, por është dije jashtë vetes së tij.

Populli ynë e thotë bukur se po s’e pate shëndetin, ta kesh edhe krejt botën nuk të vlen asgjë. Mirëpo, po qe se kjo dije nuk përvetësohet, por vetëm përfolet e shkruhet, atëherë mbetet vetëm dije e fjetur, për më tepër, mbetet dije e vdekur, e mbështjellur në fjalë e në letër. Vetëm dija, të cilën njeriu e përdorë, vetëm dija të cilën njeriu e vë në jetë, vetëm dija, të cilën njeriu e zbaton në jetë, bëhet dije e tij, bëhet dije e gjallë. Në shembullin tonë, vetëm ai që në terësi, i përmbahet dijes për ruajtjen, mbrojtjen e forcimin e shëndetit është shëndetësisht i vetëdijshëm. Të tjerët që pjesërisht ose përgjysmë zbatojnë dijen për ruajtjen, mbrojtjen e forcimin e shëndetit, ata janë shëndetësisht pjesërisht ose përgjysmë të vetëdijshëm.

Vetëdija kombëtare

Dija që përvetësohet e zbatohet në frymën e vënies së interesave kombëtare përpara e mbi interesat individuale, familjare, grupore, fisnore, krahinore, fetare, ideologjike a partiake, është vetëdija kombëtare.

Kjo nënkupton marrjen përsipër dhe kryerjen sipas aftësisë, të çdo detyre që është në funksion të ruajtjes, mbrojtjes e forcimit të kombit. Kombi ruhet më së miri duke frenuar dhe pamundësuar lakmitë e ambiciet e padrejta të kombeve tjera ndaj nesh, por njëkohësisht edhe duke frenuar e pamundësuar ambiciet e lakmitë tona të padrejta ndaj kombeve tjera.

Kombi mbrohet duke mbrojtur të gjitha të drejtat e çdo bashkëkombësi, por, pa dëmtuar të drejtat epjesëtarëve të kombeve tjera. Kombi mbrohet duke qenë të hapur për bashkëpunim me të gjitha kombet liridashëse në botë. Kombi mbrohet duke mbrojtur lirinë e kombeve të kërcënuara e duke ndihmuar aktivisht lirimin e kombeve të robëruara. Kombi forcohet duke rritur e zgjeruar dijen e duke ngritur vetëdijen shkencore, artistike e politike si forca të domosdoshme organizuese. Kombi forcohet duke garantuar me këmbëngulje lirinë e mendimit dinamik, lirinë e krijimit përparimtar dhe të veprimit produktiv. Kombi forcohet duke identifikuar dhe neutralizuar mashtruesit, hilexhinjtë, manipulatorët dhe kriminelët e të gjitha llojeve. Kombi forcohet duke e përsosur identitetin e veçoritë e veta pozitive që, duke ngritur cilësinë e vet, të pasurojë larushinë e të forcojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin ndërkombëtar.

Vetëdija demokratike

Vetëdija demokratike është dija e përvetësuar e cila përkrah ose i nënshtrohet vullnetit të shumicës së qytetarëve për të ushtruar pushtetin politik, ose për të marrë vendime lidhur me interesin kolektiv. Përndryshe fjala demokraci vjen nga fjalët greke “demos” që domethënë popull dhe “kation” ose “kraci” që do të thotë pushtet.

Mënyra më efikase dhe më e përhapur për shprehjen e vullnetit të lirë të qytetarëve janë zgjedhjet e lira. Si shembull për vetëdijen e lartë demokratike, ka mbetur e shkruar dhe përmendet shpesh sjellja me vetëdije të plotë demokratike të një burrështeti të shtetit të lashtë të Athinës. Ky burrë ishte duke shkuar rrugës së qytetit, papritmas i afrohet një qytetar me rrasën e votimit në dorë dhe e lutë që t’ia plotësojë rrasën e votimit sepse ai kishte pas qenë analfabet. Kur e pyet bujari se për kë përcaktohet qytetari i lirë, pa ditur se me kë kishte punë, qytetari i lirë i thotë që të shënojë emrin e atij i cili pikërisht, ishte kundërshtari i bujarit që plotësonte rrasën. Ai, buzëqeshi dhe ia plotësoi rrasën sipas dëshirës së qytetarit analfabet.

Është e ditur nga të gjithë se historia e njerëzimit është plot periudha gjatë të cilave, me anën e dhunës, pushtetin e tyre, shumicës së popullit, ua kanë imponuar klasa, shtresa, grupe dhe individë të ndryshëm. Kjo ka qenë dhe është e mundur për shkak të kapacitetit të vogël të dijes dhe për shkak të shkallës së ulët të vetëdijes së qytetarëve. Mungesa e dijes dhe vetëdijes së duhur ka si rrjedhim paaftësinë organizuese të qytetarëve për të mbrojtur, ose për të imponuar vullnetin e tyre politik.

Vetëdija qytetare

Për shkak se ishim për një kohë tepër të gjatë të privuar nga dija e plotë dhe e vërtetë edhe vetëdija jonë përparoi me ritme shumë të ngadalësuara. Prandaj, në shumë drejtime, sa i takon vetëdijes, jemi të vonuar. Ende nuk e kemi arritur shkallën e duhur të vetëdijes kombëtare e ne na imponohet nevoja e krijimit të vetëdijes qytetare. Populli ynë duke qenë kohë të gjatë i shtypur, i ndjekur e nën dyshim nga pushtues të ndryshëm, e ka të vështirë që, sa çel e mbyll sytë të harrojë të kaluarën e vet të hidhur dhe të jetë i afërt me pjesëtarë të kombeve pushtuese që na shtypën me dhunë ose ndaj pjesëtarëve të grupeve etnike që në disa raste të vështira me veprimet e tyre muarën anën e pushtuesit.

Në Kosovë, bashkë me shumicën dërmuese shqiptare gjithmonë jetuan edhe pjesëtarë të popujve pushtues si edhe pjesëtarë të bashkësive tjera etnike. Por, ajo bashkëjetesë, sidomos me popujt pushtues e shtypës, prore ishte e imponuar. Ende, aty këtu, ka shqiptarë të gjallë që mbajnë mend zullumet otomane ndaj shqiptarëve. Edhe sot ka mbetur një ftohtësi ndaj pjesëtarëve të bashkësisë së vogël turke për shkak të përvojës së hidhur, me sjelljet e një pjese të vogël të tyre që, në të kaluarën e afërt, për disa privilegje të vogla, patën marrë anën e pushtuesve tanë.

Sa i takon ftohtësisë e dyshimit ndaj pakicës serbe është e tepërt të flitet. Regjimi serb me politikën e vet kolonizuese një numër të madh të popullatës serbe e shndërroi në administratë të drejtpërdrejtë të politikës së vet. Shumë prej tyre ishin qytetarë të privilegjuar dhe madje muarën pjesë edhe në krimet shfarosëse ndaj shqiptarëve. Kjo ka bërë sot bukur të vështirë dallimin midis regjimit dhe popullatës së thjeshtë serbe. Edhe disa grupe etnike më të vogla, për shkak të dijes së vogël e të vetëdijes së ulët, si një numër i romëve për shembull, u njollosën keq me qëndrimin e tyre të turpshëm ndaj shqiptarëve në situata të vështira.

Të gjitha këto janë pengesa serioze në rrugën e krijimit të shpejtë të vetëdijes qytetare. Mirëpo, edhe pse ngadalë, shqiptarët po e kuptojnë se nga e kaluara mund të jetohet dhe se nuk duhet të lejojmë që e kaluar të na zërë peng dhe të na verbojë deri në atë shkallë sa të mos shohim se e sotmja dhe e ardhmja, megjithatë janë fort më të rëndësishme se e djeshmja e hidhur. Duhet ta përvetësojmë dijen e vërtetë se shpenzimi i energjisë duke u marrë me të kaluarën do të thotë të bjerrim energjinë tonë kot. Sepse, sado që të përpiqemi, ne nuk do të mund ta ndryshojmë të kaluarën, sepse energjia jonë është në të tashmen. Prandaj, duhet të përqendrohemi në të tashmen dhe ta ndryshojmë në kahe pozitive të tashmen. Sepse, vetëm duke ndryshuar e ndërtojmë të tashmen, ne përgatisim të ardhmen tonë më të mirë.

Prandaj, porsa t’i hedhim themelet e shtetit të Kosovës dhe porsa të “ngopemi” me shqiptarizmin tonë, do ta kuptojmë se bashkëjetesa me të gjithë pjesëtarët e pakicave kombëtare dhe të grupeve tjera etnike që duan të jetojnë me ne, në barazi të plotë qytetare, nuk është pengesë, por është përparësi. Gjithnjë e më tepër, kriter për t’i vlerësuar qytetarët, nuk duhet të jetë dhe nuk do të jetë kush cilit komb, ose cilës bashkësi etnike i takon, por kush, si e sa bën për përparimin e gjithanshëm të Kosovës.

Vetëdija qytetarë është proces i gjatë, por i domosdoshëm nëse duam që të lirohemi nga filozofia provincialiste e mbylljes në vetvete, sepse, mbyllja në vetvete është e keqja më e madhe dhe gabimi më i madh, si për individin si për kolektivet më të mëdha. Ajo është në kundërshtim të plotë me të vërtetën jetësore. Shembulli i Serbisë, është shembulli më i qartë dhe shembulli më i madh për këtë që thamë.

Baza më e mirë për kulturën e vetëdijes qytetare, është krijimi i rrethanave të atilla të bashkëjetesës ku të gjithë qytetarët, pavarësisht nga origjina e përkatësia e tyre, do të kenë mundësi të barabarta të punës, të mësimit, të përparimit dhe të gëzimit të jetës dhe të fryteve të punës së tyre. Vetëdija qytetarë është dija e përvetësuar dhe e zbatuar për atë se interesi i çdo qytetari, se interesat e pjesërishme të qytetarëve janë të pandashme dhe të pamundshme pa kultivimin, ruajtjen dhe forcimin e të gjitha interesave të të gjithë qytetareve, pa përjashtim. Vetëdija qytetare është hyrje në një vetëdije edhe më të lartë, në vetëdijen njerëzore.

Vetëdija njerëzore

Vetëdija njerëzore është dija e përvetësuat për atë se si lumturia si fatkeqësia e individit janë pjesë të pandashme nga lumturia ose fatkeqësia e gjithë njerëzimit. Në fillim ishin njerëzit të cilët kishin vetëm një qëllim: si të mbijetonin në natyrën e egër, të ashpër dhe të pamëshirshme. Ata në ato kohë, jo fort moti, nuk ishin të ndarë, as në kombe e kombësi, as në fe e besime, as në klasa e kasta, as në shtete e perandori.

Në rrugën e vet të gjatë e të stërmundimshme, njeriu kaloi nëpër tëhuajsime të shumta e të llojllojshme derisa erdhi, më në fund koha që përsëri, t’i kthehet esencës së vet njerëzore e shpirtërore. Vetëdija njerëzore është hyrje në shkallën më të lartë të vetëdijes, në vetëdijen shpirtërore, ose në vetëdijen kuantike, në vetëdijen që na bashkon me Zotin.

Vetëdija kuantike

Njeriu dijen nuk e krijon. Njeriu dijen vetëm e njeh. Njeriu dijen vetëm e zbulon duke u përleshur me problemet e jetës, ose duke bërë hulumtime e gjurmime. Sepse dija vetvetiu është. Dija vetvetiu ekziston. Dija është e pranueshme përgjithmonë në gjithësinë tonë. Bie fjala, njeriu nuk e shpiku, por vetëm e zbuloi elektricitetin që tashmë ishte që është dhe do të jetë përgjithmonë në gjithësinë tonë. Njeriu nuk e shpiku, por vetëm e zbuloi magnetizmin që ishte, është dhe do të jetë prore në gjithësinë tonë.

Këngët, meloditë, ose kompozimet magjepsëse që ne dëgjojmë me kënaqësi përditë, nuk janë trilluar e as nuk janë shpikur nga askush. Ato këngë, melodi e kompozime vetëm janë zbuluar, ose vetëm zbulohen nga muziktarët dhe kompozitorët e talentuar. Ata me talentin e tyre të falur nga natyra kanë qenë ose janë njerëz të privilegjuar. Ata duke përqendruar vëmendjen e tyre dëgjojnë e përjetojnë ato këngë, melodi e kompozime. Ata me anën e zërit ose të instrumentit përkatës i përcjellin ato këngë, melodi e kompozime deri te veshi ynë. Edhe ne, nga ana jonë marrim nga ato këngë, melodi a kompozime aq sa kemi kapacitet për të marrë. E njëjta gjë vlen edhe për poetët, për poezinë e tyre dhe për ne si lexues e përjetues. E njëjta gjë vlen edhe për të gjithë shkencëtarët, për shkencat dhe për ne si konsumatorë të shkencave përkatëse. E njëjta gjë vlen edhe për të gjithë artistët, për të gjithë artet dhe për ne si përjetues të tyre. Pra, ne vetëm zbulojmë, njohim e përjetojmë urtinë, dijen, inteligjencën ose mençurinë e pafund të gjithësisë sonë.

Mirëpo, sado që të përpiqemi dhe sado që të përparojmë, ne kurrë nuk do të mund të zbulojmë e njohim krejt urtinë, dijen, inteligjencën ose mençurinë e gjithësisë sonë. Ne do ta zbulojmë e do ta njohim vetëm një pjesë të saj. Sepse ne jemi vetëm një pjesë e parëndësishme e gjithësisë sonë të pafund, sepse ne jemi vetëm një embrion i Zotit. Vetëm Zoti ose Absoluti i di të gjitha. Dhe t’i dish të gjitha do të thotë të dish çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodhë dhe çfarë do të ndodhë. Në rrugën e përparimit të vet të gjatë e të mundimshëm drejt vetëdijes shpirtërore ose kuantike, njeriu ka ngjitur shumë shkallë të vetëdijes. Varësisht nga ajo se çfarë sasie të dijes ka akumuluar dhe ka përvetësuar, atë shkallë të vetëdijes edhe ka arritur.

Nga të gjitha qeniet e njohura të gjithësisë sonë, vetëm njeriu është i dashuri i Zotit, vetëm njeriu është më i privilegjuari i Absolutit. Njeriu është mrekullia e gjithësisë, sepse vetëm ky është i vetëdijshëm për kualitetet, ose cilësitë e veta gjeniale. Njeriu është i pajisur me një sistem të përsosur nervor që ia bën të mundur të funksionojë si njësi e organizuar në vete dhe njëkohësisht si pjesë e pandashme e universit të organizuar. Ky privilegj ia bëri të mundur njeriut që të merret me njohjen, hulumtimin, gjurmimin dhe zbulimin e vetvetes dhe të gjithësisë njëkohësisht. Historia e filozofisë njerëzore është përplot me filozofë e me vepra që janë marrë e që merren më njohjen, hulumtimin, gjurmimin e zbulimin e njeriut e të universit.

Autor: Adem Demaçi

Marrë nga librushka “Filozofia e jetës

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 5-8)
There are 777 comments

Add yours
 1. tubidy mp3

  I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you book-marked to check out new things you postÖ

 2. cycrin ohne Rezept in Zürich

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i
  subscribe for a blog website? The account aided me
  a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast offered shiny transparent idea

 3. donde comprar sominex 25 mg

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism
  or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any techniques to help stop content from being ripped off?
  I’d definitely appreciate it.

 4. Dor123

  Perfectly pent written content, appreciate it for entropy. The earth was made round so we would not see too far down the road. by Karen Blixen.

 5. Louanne

  I know this site presents quality depending posts and other
  stuff, is there any other site which offers these
  kinds of things in quality?

 6. Arlen

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything.
  However think of if you added some great graphics or video
  clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site
  could undeniably be one of the greatest in its niche. Fantastic blog!

 7. psymn

  Playing roulette online provides a wealth of opportunities when compared to a land-based casino. Luckily, the free roulette games you can play are almost exactly the same as those for real money. Take your pick of the best free roulette games available online. Practice your roulette skills with free games, giving you the perfect chance to get to grips with gameplay and betting before playing for real money. So, you think you’re a real online casino table games aficionado, huh? Why not take the tables at Ignition Casino where we’ve got 27 of the hottest table games around. The three most widespread types of roulette are American roulette, European roulette, and French roulette. American roulette has numbers 0, 00, and 1 to 36 on the wheel. The other two types do not have the “double zero”. That is why American roulette is known as double-zero roulette, while European and French roulette are known as single-zero roulette.
  http://hanbiz.apat.biz/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=85605
  The images you see when playing an online roulette game are virtual. Although beautifully illustrated, the roulette wheel is computer-generated and does not determine the outcome of a spin. Where the ball lands is determined by the software’s random number generator (RNG). A random number generator is fair because the pocket that the ball falls into is not influenced. Still, online roulette just doesn’t elicit the same sensation as playing in a live environment. Live Roulette uses real-life dealers and a real roulette wheel, allowing you to watch the ball up until it lands in a pocket. There is no longer a 5% commission on winning bank wagers. Instead, a winning bank hand having a three card total of seven (the Dragon7) is a push.

 8. spedra en venta libre en España

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a
  good platform.

 9. Birthday wishes

  Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to produce a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 10. Education

  Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 11. waar fosamax 35 mg te kopen

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures
  aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the
  same outcome.

 12. Schweiz erhältlich

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb
  usability and visual appearance. I must say you’ve done
  a very good job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
  Superb Blog!

 13. Timothy McDonald

  An intriguing discussion is worth comment. I think thatyou ought to write more on this issue, it might not be a taboo matterbut usually folks don’t discuss such issues. To the next!Cheers!!

 14. cleocin recomendado por especialistas en Ecuador

  Unquestionably consider that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be mindful of.
  I say to you, I definitely get annoyed whilst other folks
  think about concerns that they just do not recognise
  about. You managed to hit the nail upon the highest
  and also outlined out the whole thing without having side-effects , other people could
  take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 15. Libby

  Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m
  not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thank you

 16. Florian

  I was wondering if you ever considered changing the layout of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 17. Sandra Baker

  Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 18. dónde comprar recamicina

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I
  stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through articles from other writers and practice a little something from their web sites.

 19. Julia Miller

  I do agree with all the concepts you’ve presented on your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for starters. May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 20. 1xbet promo code india today

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 21. Shenna

  Hello to all, the contents existing at this web page are genuinely amazing for people
  knowledge, well, keep up the nice work fellows.

 22. Spins

  I casino da noi listati ti permetteranno di giocare a tutte le slot machine anche senza doverti registrare o depositare grazie ai bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, alcuni siti di slot ti permettono di giocare anche in modalità demo, questi siti ti assegnano un capitale fittizio che ti permetterà di giocare su diverse slot machine senza dover pagare un centesimo, così puoi giocare per divertimento senza doverti preoccupare delle perdite o dei guadagni che potresti subire. È quasi inutile spiegarlo, ma l’assistenza clienti è importantissima. Essa consente al giocatore di slot online di entrare in contatto diretto con il casinò, ricevendo assistenza in breve tempo su problematiche che si possono riscontrare durante la propria esperienza sui siti di slot.  Ripristino di emergenza. James McCaffrey lavora per Microsoft Research a Redmond, Washington. Ha lavorato su numerosi prodotti Microsoft, inclusi Internet Explorer e Bing. Dr. È possibile contattarlo McCaffrey jammc@microsoft.
  https://zulu-wiki.win/index.php?title=Hrací_automaty_zdarma_kajot
  Graficky se vám pokusíme ukázat, které 4 vybrané dnešní casino bonusy preferujeme a proč. Jde hlavně o náš subjektivní pocit založený na debatě mezi aktivními hráči casina u nás v redakci. Berte to tedy prosím jen jako námět pro diskuzi a možná i návod na 10 způsobů, jak získat dnešní casino bonus ihned a bez podmínek. Uvítací bonusy a další akce najdete detailně popsány u jednotlivých kasin v části ,,Události“  Použití kalkulačky je snadné. Vyplňte hodnoty do předefinovaných políček a kalkulačka vám automaticky spočítá teoretickou výhodnost bonusu. ✅Dobrá nabídka her NEJLEPŠÍ ONLINE CASINA ❌Nudný dizajn casina Vánoční bonus „Litrové přeháňky“ Otočky zdarma šetří vaše peníze, protože hrajete zcela zadarmo a na účet casina. S každým jedním free spinem máte jedno zatočení zadarmo.

 23. brunibutol in farmacia italiana

  Today, I went to the beach with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 24. prezzo accessibile di bystolic

  I am really inspired along with your writing abilities and also with the format
  in your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to look a nice blog like this one nowadays..

 25. vente libre de stromectol en Suisse

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this
  blog could undeniably be one of the best in its field.
  Fantastic blog!

 26. this website

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 27. san van phong quan 7

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 28. 2024

  It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 29. Telugu Movies 2024

  Hey, you used healthy eating to lose weight write fantastic, but thelast few posts have been kinda boring? I miss your super writings.Past few posts are just a bit out of track! come on!

 30. restaurant hochiminh

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service?Thanks a lot!

 31. Brenda

  It’s truly a nice and useful piece of info. I’m satisfied that
  you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this.

  Thanks for sharing.

 32. Jillian

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else
  encountering problems with your website. It appears like some of the text in your posts
  are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them as well? This may be
  a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Kudos

 33. 2024 year horoscope

  After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Cheers!

 34. bonus code

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a commentis added I get several e-mails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service?Thanks a lot!

 35. bonus code

  Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone!Just wanted to say I love reading your blog and lookforward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 36. promo code

  hi!,I like your writing so so much! share we keep up a correspondence more about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

 37. autoresponders

  จำเป็นต้องยอมรับว่าคาสิโนออนไลน์ เป็นวิธีการการพนันที่ทั้งสบายรวมทั้งปลอดภัย UFABET ที่ได้รับการยอมรับมหาศาลจากสาวกพนันออนไลน์ว่าจ่ายจริงจ่ายเต็ม ทำเงินได้จริง ที่สุดของเว็บคาสิโนออนไลน์จะต้อง UFABET

 38. comprar medroxy en Colombia

  Greetings I am so thrilled I found your site, I really found you by error, while I was looking on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say
  thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the fantastic job.

 39. A1

  hello!,I like your writing very so much! share we keep in touch moreapproximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravelmy problem. Maybe that is you! Looking forward to peer you.

 40. transferencia de dominios

  We used to work together lasix online President Barack Obama and European leaders announced adecision in February to pursue a trade pact, but revelationsabout U.S. government surveillance of phone and Internet recordshave since soured relations.

 41. magnesium gummies for adults

  ยุคที่ใครๆก็ปรารถนาความสะดวกสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน เว็บการพนันออนไลน์อันดับ 1 มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วเจอกันขอรับ

 42. chewable magnesium gummies

  I’m doing an internship “kerotin” At a Sunday morning press conference, the Surêté du Québec said three bodies, burnt beyond recognition, had been shipped to the Quebec government’s crime lab in Montreal for identification.

 43. BVZ_Moskva_M

  Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждой детали!
  В современной сфере, где моменты – финансы, экспресс-конструкции стали решением по сути для экономической сферы. Эти новаторские строения объединяют в себе повышенную прочность, финансовую эффективность и мгновенную сборку, что позволяет им превосходным выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Минуты – важнейший фактор в коммерции, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в случаях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто оказывается ниже, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это великолепное решение для коммерческих проектов. Они обладают скорость строительства, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что придает им способность превосходным выбором для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

 44. for more info

  It’s really a nice and helpful piece of info. I’m satisfiedthat you simply shared this helpful information with us.Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 45. Gelato

  I’m on holiday ampicillin for gonnoreah A failed sale would not compromise Telecom Italia’s debt-cutting plans since Telecom Argentina is cash positive.

 46. kan men orlistat 120 mg zonder recept krijgen

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content
  for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Regards!

 47. Exness

  Remarkable issues here. I’m very satisfied to peer your post.Thanks so much and I am taking a look forward to contact you.Will you please drop me a e-mail?

 48. aankoop van naprosyn in Gent

  Undeniably imagine that which you stated. Your favourite justification appeared to be on the web the simplest factor to
  be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about worries that they
  just do not know about. You controlled to hit the nail upon the
  highest and defined out the whole thing without having side-effects , folks can take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

 49. SourceForge Video Capture Tool

  UFABET คาสิโนออนไลน์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเวลานี้เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุด มีเกมให้เล่นเยอะมาก จ่ายจริง จ่ายเต็ม แบบไม่มีกั๊ก สมัครง่าย ใช้ระบบฝากถอนอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีทีมงานดูแลตลอด 1 วัน

 50. Tonic Greens

  Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

 51. more info

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve trulyenjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and Ihope you write again soon!

 52. more details

  I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me.Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?I’ll check back later and see if the problem still exists.

 53. for more info

  Usually I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.

 54. dom toto

  This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.A must read post!

 55. besplatnay_oqSt

  Бесплатная консультация опытного юриста
  бесплатная консультация адвоката [url=http://www.lawyer-uslugi.ru/]http://www.lawyer-uslugi.ru/[/url].

 56. soulmate sketch review

  An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but generally folks don’t talk about such issues. To the next! Many thanks!!

 57. for more info

  Hi are using WordPress for your blog platform?I’m new to the blog world but I’m trying to get started and setup my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?Any help would be really appreciated!

 58. to read more

  I will right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service.Do you have any? Please allow me know so that I could subscribe.Thanks.

 59. Kelvin Kaemingk

  Kelvin Kaemingk has over two decades of helping people make smarter decisions regarding their mortgage and money decisions. He began his career in financial planning and migrated into the mortgage space in 2002. He is passionate and committed to helping people throughout their lives, make the best financial decisions for themselves and their families. As a father of three, and now Papa K (grandpa) to one, a team builder and recruiter, Kelvin thrives on helping others realize their potential, often referenced as “Everyone’s biggest fan”. Kelvin Kaemingk is the Area Manager for loanDepot and Co-Host of the Real Estate Chalk Talk radio program based in the Minneapolis – St. Paul area. Kelvin Kaemingk, NMLS 251124 | Branch NMLS 1139048

 60. visit website

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo subject but generally folks don’t speak about such topics. To the next! All the best!!

 61. this website

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how a user can be aware ofit. So that’s why this post is amazing. Thanks!

 62. Stiker Label

  สล็อตออนไลน์คนใดกันได้ทดสอบเล่นเป็นจะต้องชอบอกชอบใจ เพราะรูปแบบของเกมง่าย แต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำเงินได้มากถึง 400-500 เท่าของทุนเลย ไม่เพียงเท่านั้น UFABET ยังเพิ่มรางวัล รวมทั้งแจ็คพอตเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้เล่นได้เงินง่ายขึ้นอีกด้วย

 63. Youth Culture

  I just like the helpful information you supply for your articles. I will bookmark your blog and check again right here frequently. I am slightly certain I will be told plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 64. Puravive

  Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more

 65. Wallace

  I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow
  for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 66. Prodentim

  Superb post however I was wondering if you could write a litte moreon this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.Thanks!

 67. Sight Care Review

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 68. aizen power reviews

  Its touch enabled and metro tiles features are making excellent. Technologizer’s Harry McCracken has a what still is missing your Windows 8 preview. You might test additional from Sound options.

 69. see this website

  Hello there! I could have sworn Iíve been to your blog before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Nonetheless, Iím certainly happy I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 70. audi tradition

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after Iclicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

 71. guardian blood balance

  Heya just wanted to give you a brief heads junk pick up atlanta and let you know a few of the picturesaren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 72. Blood Balance Australia

  Enter your PIN protonix otc equivalent As well as militia violence, Zeidan’s central government has also struggled to end strikes by oil workers and armed guards at oil installations that have paralyzed the North African state’s crude production.

 73. hoi an bike rental

  I blog quite often and I really thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 74. fitspresso pills

  Hello There. I found your blog using msn. Thisis an extremely well written article. I willbe sure to bookmark it and come back to read more of youruseful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 75. liv pure reviews

  A fascinating discussion is worth comment. I think that you must compose more on this topic, it may not be a taboo topic yet generally individuals are inadequate to talk on such subjects. To the next. Thanks

 76. sudoku hard

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

 77. puravive review

  I’ll right away grab your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 78. neotonics

  An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but typically folks don’t discuss such subjects. To the next! Cheers!!

 79. fitspresso review

  Generally I don’t read article on blogs, however I would like to say thatthis write-up very pressured me to take a look at anddo it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite greatpost.

 80. NatrHealth

  whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the good work! You realize, a lot of individuals are searching around for this information, you could help them greatly.

 81. audi classic parts

  Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to produce a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 82. Corrado G60 Parts

  My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 83. kick followers buy

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 84. vw beetle classic parts

  Hmm is anyone else encountering problems withthe pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on myend or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.My blog – affordable treatment

 85. Cortexi

  whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Stay up the great work! You understand, lots of individuals are searching around for this information, you could aid them greatly.

 86. Sumatra Tonic

  An interesting discussion is definitely worth comment.I do believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo matter butusually people do not talk about such issues. To the next!All the best!!

 87. omre nmn

  I’ll immediately clutch your rss as I can not find your e-mailsubscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?Please allow me understand so that I could subscribe.Thanks.

 88. vigrx plus review

  Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future. I want to encourage you continue your great work, have a nice evening!


Post a new comment