Tag Archives: vetëdija demokratike


Vetëdija demokratike

Vetëdija demokratike është dija e përvetësuar e cila përkrah ose i nënshtrohet vullnetit të shumicës së qytetarëve për të ushtruar..