1.10

ÇFARË GRUAJE ISHTE HAZRETI FATIMJA (a.s.)?

Spread the love

Hazreti Fatimja, e bija e Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) është gruaja më e lartë ndër të gjitha gratë në çdo kohë dhe në çdo vend.

Ajo është zonja e grave të botëve. Është e tillë jo se është vajza e profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) por sepse ajo me besimin e saj, me adhurimin e saj, me moralin e saj, me devotshmërinë e saj, me sjelljet e saj e meritoi këtë pozitë të lartë.

Ajo ishte vajzë e përkryer, nënë e rrallë dhe bashkëshorte besnike. Duhet që të gjitha gratë ta marrin shembull këtë zonjë të lartë.

Huazuar nga FB: #shoqataflladi
There are no comments

Add yours