2.1

Çfarë tha diplomati amerikan për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Washington Irving për Imam Husejnin?

Washington Irving (1783-1859) ka qenë autor, eseist, biograf, historian dhe diplomat amerikan. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Përgjatë shekujve njerëzit gjithnjë e kanë dashur trimërinë, përzemërsinë, zemërgjerësinë, fisnikërinë, heroizmin dhe pikërisht për këtë liria dhe drejtësia asnjëherë nuk i dorëzohen fuqisë të së keqes dhe dobësisë. Kjo ishte përzemërsia dhe madhështia e Husejnit. Jam i gëzuar që kam mundur të marrë pjesë me ata të cilët me zemrat e tyre e kanë shënuar dhe kanë himnizuar një sakrificë të tillë, pa marrë parasysh faktin se nga ai moment kanë kaluar njëmijëetreqind vjet”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 7)
There are no comments

Add yours