2.1

Çfarë tha orientalisti gjerman për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Martin Hartmann për Imam Husejnin?

Martin Hartmann (1851-1918) ka qenë orientalist gjerman i specializuar për studime islame. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Duke sakrifikuar njerëzit e tij më të dashur dhe duke dëshmuar prova se e drejta është në anën e tij dhe se i është shkaktuar padrejtësi, gjithë botës i ka mbajtur një leksion mbi sakrificën dhe në këtë mënyrë e ka shënuar emrin e Islamit dhe muslimanëve në histori, ndërkaq një botë e ka bërë të dinjitetshme. Ky ushtar fisnik ia ka prezantuar botën islame banorëve të Tokës në atë mënyrë se e keqja dhe dhuna nuk mund të kenë jetë edhe përkundër asaj se sa e madhe dhe e fortë është kalaja e së keqes, kundrejt të vërtetës është si një pendël në erë”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 7)
There are 20 comments

Add yours

Post a new comment