2.1

Çfarë tha filozofi francez për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Morris Dukeberry për Imam Husejnin?

Morris Dukeberry (1908-1961) ka qenë filozof dhe mendimtar francez. Ai në lidhje me Imam Husejnin ka thënë:

Në solemnitetet e përkujtimit të martirizimit të Husejnit, flitet se Husejni me qëllim të ruajtjes së nderit, dinjitetit dhe të vendit e pozitës së lartë të Islamit ka sakrifikuar jetën e tij, fëmijët dhe pasurinë dhe nuk i është nënshtruar furisë së synimit të Jezidit për të sunduar. Andaj ejani ashtu që edhe ne ta marrim atë si shembull dhe të mos dorëzohemi në dorë të okupatorëve dhe t’i japim përparësi vdekjes së ndershme kundrejt një jete të nënshtruarish”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 7)
There are 26 comments

Add yours

Post a new comment