1.1

Çfarë tha kryetari i parë çekosllovak për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Tomas Masarik për Imam Husejnin?

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) ka qenë politikan, burrështetas, sociolog, filozof dhe kryetari i parë i ish-Çekosllovakisë. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Edhe pse klerikët tanë i pikëllojnë besimtarët duke përkujtuar golgotën e Krishtit (Isait a.s.), asnjëherë nuk do ta arrijnë dehjen shpirtërore dhe mallëngjimin të cilin e arrijnë ndjekësit e Husejnit. Ndoshta shkaku i kësaj është në faktin se fatkeqësia e Krishtit në krahasim me atë të Husejnit është sikur një kashtë kundrejt një kodre shumë të madhe”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 7)
There are 76 comments

Add yours

Post a new comment