1.7

Ç’thotë dijetari gjerman rreth Imam Aliut?

Spread the love

Wilferd Madelung (profesor i arabishtes në Universitetin e Oksfordit dhe dijetar gjerman, 26 dhjetor 1930) për Imam Aliun tha:

Përkundrejt pretendimit të rremë umejad për pushtet legjitim në Islam, si mëkëmbës të Zotit mbi tokë, kalif, dhe duke parë mashtrimin, arbitraritetin e qeverisjen përçarëse umejade dhe shpagimin e tyre hakmarrës, ndershmëria, përkushtimi i papërkulshëm ndaj sundimit të Islamit, besnikëritë e thella personale, trajtimi i barabartë i të gjithë mbështetësve dhe bujaria në të falurit e armiqve që gëzonte Aliu u çmuan së tepërmi”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 12, tetor 2014, fq. 38)
There are no comments

Add yours