2.1

Disa situata kundër dembelizmit

Spread the love

Hyrje

Më poshtë janë disa situata me të cilat duhet pasur kujdes që fëmija të mos dembeloset:

  • Asnjëherë nuk duhet qëndruar pranë fëmijës pa bërë gjë;
  • Nuk duhet gogësijmë;
  • Duhet të ruhemi nga ushqimi i tepërt;
  • Në vende të afërta duhet të shkojnë në këmbë dhe jo me makinë;
  • Herë pas here duhet të ecim bashkë me fëmijët;
  • Duhet të kontrollojmë nëse fëmijët i kanë bërë detyrat që iu kemi ngarkuar;
  • Duhet zbatuar një regjim fjetjeje i rregullt dhe nuk duhet lënë që të teprohet me të.
There are no comments

Add yours