Dua-Ahd-Farahmand

DUA AHD (VIDEO)

Spread the love

DUA AHD

Imam Sadiku (paqja qoftë mbi të ) ka thënë :

Ai që këndon këtë lutje për 40 ditë ;

do të jetë në mesin e ndihmëseve të Imam Mehdiut (a.s.)

O Allah!

Ti je Zot i fuqishëm i dritës,

Ti je Zot i Fronit Fisnik,

Ti je Zot i deteve,

Ti je Zbritësi i Tevratit, Ungjillit dhe Zeburit

Ti je Zot i flladit dhe vapës.

Ti je zbritës i Kur’anit të Madhërishëm.

Ti je Zot i Engjëjve të afërt pran vetes,

profetëve dhe të dërguarve.

O Allah!

Unë të lutem Ty

Pash imazhin Tënd fisnik

Dhe pash dritën e ndriçuar të qenies Tënde

Dhe pash Mbretërinë Tënde të përhershme

O i Përjetshëm! O Përgjithmonshëm!

Unë kërkojë prej Teje pash emrin Tënd

Emër që krijoi qiejt dhe tokët.

Dhe pash emrin Tënd,

Nga i cili të parët e të fundit

U bënë të drejtë.

O i Gjallë , para çdo gjallese

O i Gjallë, pas çdo të gjalli

O i Gjallë , kur nuk kishte të gjallë

O Dhurues i jetës të të vdekurve,

Dhe o Shkaktar i vdekjes të të gjallëve

O i Përjetshëm, nuk ka Zot tjetër përveç Teje.

O Allah, na sjellë Zotëriun tonë Imamin,

Udhëzuesin, Udhërrëfyes,

Atë që qëndron nën urdhrin Tënd.

Qoftë paqja dhe bekimet e Allahut mbi të

Dhe mbi paraardhësit e tij të pastër

Nga të gjithë

Besimtarët dhe besimtaret,

Në Lindje dhe Perëndim të tokës,

Në rrafshe dhe male të saj,

Në toka dhe dete

Prej meje dhe prindërve të mi.

Bekimet,

qofshin të mëdha sa Froni i Allahut

Dhe sa

Boja që nevojitet për të shkruar fjalët e Tij,

Të cilat maten me dijeninë e Tij,

Dhe rrëfehen nga Libri i Tij.

O Allah! Unë ripërtërij besatimin tim me Imamin

Në këtë mëngjes të kësaj dite,

Dhe ditëve të jetës që unë jetoj,

Dhe besatimin ( bejatin)

Që unë e kam në qafë time,

Dhe kurrë nuk do ta tradhtojë

Dhe as nuk do t’lëkundem

O Allah! Më radhit mua,

Në mesin e ndihmësve dhe bashkëpunëtorëve të tij (Imam Mehdiut),

Dhe mbrojtësve të tij dhe

Atyre të cilët shpejtojnë të përmbushin nevojat e tij

T’i dëgjojnë komandat e tij

Dhe t’i binden urdhrave të tij,

Ata të cilët janë mbështetësit e tij

Të cilët merrem vetëm

Në realizimin e vullnetit të tij

Dhe kërkojnë martirizimin në praninë e tij

O Allah!

Nëse do të ndërhyjë vdekja midis meje dhe atij ( Imamit)

Të cilën ti e ke caktuar

Për shërbëtorët e tu të deklaruar,

Pastaj më nxirr nga varri im

Qefinin ta kem si veshje

Duke mbajtur një shpatë të ngritur

Me shtizën në hark,

Duke iu bindur thirrjes

Në qytete e shkretëtira

O Allah!

Më trego qenien e tij madhështore

Dhe ballin e ndritshëm

Dhe bëje shikimin e tij kënaqësinë e syve të mi

Dhe shpejtoje ardhjen e tij

Dhe lehtësoje shfaqjen e tij

Dhe zgjeroje rrugën e tij

Më merr në rrugën e tij

Dhe sundimin e tij bëje të pranueshëm,

Dhe forcoja shpinën e tij.

O Allah

Ringjalli qytetet e Tua,

Përmes tij ( Imamit)

Dhe ringjalli shërbëtorët e Tu.

Pa dyshim ke thënë se

Fjala jote është e vërteta,

Korrupsioni do të shfaqet

Në tokë dhe në det

Nga vet duart e njerëzve që e kanë mbjellë.

Atëherë O Allah

Na qartëso përfaqësuesin Tënd

Dhe birin e vajzës së Profetit Tënd

Emri i të cilit është i njëjtë me emrin e të dërguarit Tënd.

Ne mënyrë që asgjë

Nga e pavërteta të jetë fitimtare

Përveç asaj që ai ( Imami) përcakton

Çdo të vërtetë dhe e konfirmon atë.

Dhe O Allah!

Bëre atë

Strehën e shërbëtorëve të tu të shtypur

Dhe një ndihmës për atë

Që nuk gjen ndihmë tjetër përveç Teje

Dhe ripërtërirës i ligjeve të Librit Tënd.

Urdhra të cilat mbetën të pashfrytëzuara

Dhe ri-themeluesi

I dijes dhe traditës fetare,

Të Profetit Tënd

( Paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij).

Dhe O Allah!

Bëje atë në mesin e atyre

Të cilët Ti i ke mbrojtur

Nga të këqijat e agresorëve

O Allah!

Gëzoje Profetin Tënd , Muhamed

Bekimet e Allahut të jenë mbi të dhe pasardhësit e tij

Me shfaqjen e tij

Dhe ata të cilët janë përgjigjur në thirrjen e tij,

Dhe ki mëshirë ndaj të pafuqishmëve pas ardhjes së tij.

O Allah!

Hiqe këtë vuajtje nga ymeti i tij

Me ardhjen e tij,

Dhe shpejtoje shfaqjen e tij.

Me të vërtetë pabesimtarët shfaqjen e tij e shohin të largët,

Por ne e konsiderojmë atë të afërt.

Për hir të mëshirës Tënde

O Më i Mëshirshmi i Mëshiruesve!

( Pastaj butësisht e godisni kofshën tuaj të djathtë me pëllëmbë dhe përsërisni tri herë)

Shpejto ! Shpejto ! Shpejto !

O Zotëria im, O Zotëruesi im i Kohës!
There are no comments

Add yours