3.1

FJALË TË URTA NGA HAZRET IMAM ALIU (2)

Spread the love

Vazhdim

Hazret Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) ka thënë:

CILA RROBË NUK VJETËROHET ASNJËHERË?

Rroba e shpëtimit nuk vjetërohet”.

ME ÇKA TA DYFISHOJMË BAMIRËSINË?

Dyfishoje bamirësinë tënde me ndjesë”.

KUSH E SHPËTON NJERIUN?

Ruajtja e gjuhës është shpëtim i njeriut”.

KUSH E SJELL FITIMIN?

Durimi sjell fitim”.

KUSH E QETËSON TRUPIN?

Heshtja sjell qetësinë e trupit”.

ME ÇKA KTHJELLOHET BESIMI?

Zemra kthjellohet me besimin”.

KUSH E BËN TË KËNAQSHME JETËN?

Mjaftimi me pak e bën jetën e kënaqshme”.

ME ÇKA SHTOHET NDERI?

Vizito të afërmit e tu që të të shtohet nderi”.

KUSH ËSHTË NDRIÇIMIN I DITËS?

Falja e natës është ndriçim i ditës”.

KUSH ËSHTË MBULESA E PADITURISË?

Heshtja është mbulesa e paditurisë”.

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are no comments

Add yours