5.1

Fundi i objekteve hapësinore dhe shuarja e yjeve

Spread the love

Fundi i çdo objekti hapësinor

Të gjitha objektet e hapësinore (yjet, dielli, planetet, satelitët e tyre, asteroidët, kometat, meteorët etj.), kanë tri faza gjatë ekzistimit të tyre d.m.th; lindjen (krijimin), jetën (ekzistimin) dhe vdekjen (shuarjen). Nga kjo kuptojmë se çdo objekti hapësinor do t’i vie fundi i ekzistimit d.m.th. do të shkatërrohet dhe zhduket. Zoti i Madhëruar në Kuranin Fisnik për këtë fenomen na tregon në këtë ajet kuranor ku thotë:

…Ai nënshtroi Diellin dhe Hënën, që secili lëviz deri në një afat të caktuar, pra Ai është Ngadhënjyesi, Mëkatfalësi”. (Surja ez-Zumer, ajeti 5)

Autor: M.Sc. Artan S. Mehmeti

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 27)
There are no comments

Add yours