boss

KANË THËNË PËR IMAM HUSEININ (paqja qoftë mbi të!)

Spread the love

Shkrimtari Tomas Karlejl ka thënë: “Mësimi më i lartë që mësojmë nga tragjedia e Qerbelasë është se Husejni dhe përkrahësit e tij kishin një besim të patundur në Allahun. Ajo që më mahnit më shumë është triumfi i Huseinit, edhe pse ata që ishin me të ishin të paktë.”

Gëte ka thënë: “Tragjedia e Qerbelasë është tragjedi e ndërgjegjes njerëzore në përgjithësi, sepse ai (Huseini) trupëzoi ndërgjegjen me mbrojtjen e vlerave të larta njerëzore.”

Gandi ka thënë: “I kam studiuar me vëmendje faqet e Qerbelasë dhe u binda se nëse India dëshiron triumfin, ajo duhet të ndjekë jetëshkrimin e Huseinit… Unë mësova nga Huseini se si të triumfoj kur jam i privuar.”
There are no comments

Add yours