2.1

KURANI NGA VËSHTRIMI I DIJETARËVE JOMUSLIMANË (2)

Spread the love

Vazhdim

Kurani është libër i cili udhëzon qeniet njerëzore në disa dimensione të jetës dhe askush nuk mund ta mohojë atë dhe disa karakteristika të tij të veçanta që të gjithë mund të përdorin Kuranin sipas kapacitetit që mund ta kenë. Këtu ne duam të flasim për këndvështrimet e ndryshme të dijetarëve jomuslimanë rreth Kuranit të cilat tregojnë se trajtimet hyjnore të librit do të përhapen shpejt nëpër botë. Sigurisht duhet të përmendet se çdo dijetar ka shikuar në Kuran nga pikëpamja e tij dhe nuk ka qenë në gjendje për të zbuluar të gjitha karakteristikat dhe thellësi e trajtimeve të tij.

WILLIAM JAMES DURANT

Shkrimtar amerikan, historian dhe filozof (1885-1981) ka thënë:

Trajtimet fetare në Kuran përmbajnë trajtimin e kësaj bote dhe të gjitha punët e saj janë dërguar nga Allahu me anë të shpalljes. Kurani përmban rregulla të tilla si: sjellje të mirë, shëndeti, martesa, divorci, trajtime me fëmijët, kafshët dhe skllevërit, reklama, politikë, gjërat e paligjshme fitimprurëse, borxhi, kontratat, rekomandimet, çështjet industriale, pasuria, dënimet, lufta dhe paqja. Kurani krijon besime të thjeshta në shpirt të thjeshtë, të cilat janë të lirë nga tradita e keqe dhe adhurimi i idhujve. Kurani i ka vendosur parimet e bashkimit, disiplinë dhe unitet social midis muslimanëve”.

Vazhdon

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 18-19)
There are no comments

Add yours