1.1

KURANI NGA VËSHTRIMI I DIJETARËVE JOMUSLIMANË (1)

Spread the love

Kurani është libër i cili udhëzon qeniet njerëzore në disa dimensione të jetës dhe askush nuk mund ta mohojë atë dhe disa karakteristika të tij të veçanta që të gjithë mund të përdorin Kuranin sipas kapacitetit që mund ta kenë. Këtu ne duam të flasim për këndvështrimet e ndryshme të dijetarëve jomuslimanë rreth Kuranit të cilat tregojnë se trajtimet hyjnore të librit do të përhapen shpejt nëpër botë. Sigurisht duhet të përmendet se çdo dijetar ka shikuar në Kuran nga pikëpamja e tij dhe nuk ka qenë në gjendje për të zbuluar të gjitha karakteristikat dhe thellësi e trajtimeve të tij.

ALBERT EINSTEIN

I lindur me nënshtetësi gjermane, fizikan teoricien i cili zbuloi teorinë e relativitetit, një nga dy shtyllat e fizikës moderne (1879-1955) ka thënë:

Kurani nuk është libër i algjebrës ose gjeometri por është një koleksion i rregullave që udhëzon qeniet njerëzore në rrugë të drejtë, në atë mënyrë që as filozofët më të mëdhenj nuk mund ta bëjnë”.

Vazhdon

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 18-19)
There are 18 comments

Add yours

Post a new comment