1. Kush është Hazret Abbasi a.s.!

Kush është Hazret Abbasi (paqja qoftë mbi të)?

Spread the love

Hyrje

Më 04 Sha’ban sipas kalendarit hënor (ose data 15 maj 647, 26 vite pas Hixhretit) ka lindur Hazret Abbasi, djali i Imam Aliut (paqja qoftë mbi ta).

Lindja e tij

Në ditën e katërt të muajit Sha’ban të vitit 26 pas Hixhretit/Emigrimit të Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) nga Meka në Medine, lindi Abbasi, nga nëna Hazreti Fatime bint Hizam dhe babai Hazreti Aliu (paqja qoftë mbi ta) në qytetin e Medines. Ai ishte djali më i madh nga tre fëmijët që i kishte Imam Aliu me Hazreti Fatime bint Hizam. Nga martesa me Hazreti Labaden, ai kishte tre djem, Fadlin, Muhamedin dhe Ubejdullahun.

Vepra e tij

Vepra e tij është shumë e pasur edhe pse jetoi shumë pak në këtë jetë (jetoi vetëm 33 vjet). Mori pjesë në disa beteja vendimtare për shpëtimin e fesë islame nga armiqtë e brendshëm. Shembull në betejën e Siffinit mori pjesë së bashku me babain e tij, dhe për t’ia ngritur personalitetin e tij, Imam Aliun i tha: “Ai është Abbasi, hëna e Hashimitëve”.

Gjithashtu mori pjesë në tragjedinë e Qerbelasë ku ishte caktuar nga Imam Husejni që t’i jepte ujë fëmijëve. Gjatë tragjedisë së Qerbelasë, me vete kishte vetëm një shtizë dhe një çantë për ujë. Në anën e lumit Eufrat kishte me qindra ushtarë të armikut që e bllokonin lumin për të pirë ujë muslimanët. Edhe pse ishte tejet i etur, ai nuk pinte ujë, por ujin që e mori iu dërgoi fëmijëve në kamp. Rrugës për në kamp ai u sulmua me shigjeta nga ushtarët e Jezidit, dhe kështu, ai u martirizua më 10 tetor 680 ose 10 muharrem të vitit 61 pas Hixhretit (Emigrimit të Profetit Muhamed [pqmtf] nga Meka në Medinë). Hazret Abbasi la pas vetes shtatë fëmijë, pesë djem: Ubejdullahun, Fadlin, Hasanin, Kasimin dhe Muhamedin, dhe dy vajza.

Përkujtimi

Ai u varros pranë lumit Eufrat dhe u quajt “Heroi i Eufratit”. Sot mauzoleu dhe xhamia e tij gjendet në qytetin Kerbela, në afërsi të mauzoleut dhe xhamisë së Imam Husejnit. Gjithashtu edhe Komuniteti Musliman Bektashian e përkujtojnë Hazret Abbasin çdo vit më 22 deri 25 gusht në malin Tomor në Berat të Shqipërisë.