Dita e Ramazanit 2

Lutja e ditës së dytë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Lutja e ditës së dytë të muajit të Ramazanit është:

O Zot: Më afro në këtë muaj tek begatitë e Tua dhe më largo në këtë muaj prej zemërimeve dhe hakmarrjeve të Tua. Më mbarëso në këtë muaj që të lexoj ajetet (versetet) e Kuranit Tënd. Me mëshirën Tënde o Mëshirues, o Mëshirëbërës! O Zot i Madh!

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 19 comments

Add yours

Post a new comment