Nata e Ramazanit 1

Veprimet e natës së parë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Në këtë natë kryen këto veprime:

  • Falen katër rekate namaz.
  • Në çdo rekat lexohet një herë surja el-Fatiha dhe 15 herë surja el-Ihlas.
There are 2 comments

Add yours

Post a new comment