Dita e Ramazanit1 – Copy

Veprimet e ditës së parë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Në këtë ditë kryen këto veprime:

 • Gusli (larja) deri para syfyrit të parë
 • Dhënia e sadakasë (bamirësisë për varfanjakë e jetimë) gjatë kësaj dite.x
 • Lutja (pas syfyrit të parë):

O Zot: Bëje agjërimin tim në këtë muaj si ai i agjëruesve të vërtetë; dhe namazin tim në këtë muaj si ai i falësve të sinqertë; dhe më zgjo prej gjumit të pavëmendshëm; dhe fali mëkatet e mia në këtë muaj, O Zot i botëve, O Falës i mëkateve dhe i kriminelëve. O Zot!

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 74 comments

Add yours
 1. Психологичные характеристики.

  Порою случается так, что собственное Я воспринимает
  силу влечений как нечто угрожающее, способное причинить вред.
  И тогда оно стремится обезопасить себя, находя выход этим влечениям в нервном расстройстве.
  Одной из задач психоанализа является распределение влечений и поиск такого выхода для них,
  который исключал бы заболевание.
  Психологичные характеристики.


Post a new comment