Dita e Ramazanit1 – Copy

Veprimet e ditës së parë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Në këtë ditë kryen këto veprime:

  • Gusli (larja) deri para syfyrit të parë
  • Dhënia e sadakasë (bamirësisë për varfanjakë e jetimë) gjatë kësaj dite.x
  • Lutja (pas syfyrit të parë):

O Zot: Bëje agjërimin tim në këtë muaj si ai i agjëruesve të vërtetë; dhe namazin tim në këtë muaj si ai i falësve të sinqertë; dhe më zgjo prej gjumit të pavëmendshëm; dhe fali mëkatet e mia në këtë muaj, O Zot i botëve, O Falës i mëkateve dhe i kriminelëve. O Zot!

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are no comments

Add yours