mjeksia sportive

MJEKSIA SPORTIVE

Spread the love

PERBERJA E TRUPIT TE NJERIUT

JETA FIZIKISHT AKTIVE

Uji eshte perbersi kryesor I organizmit te njeriut ( 40-60%) e mases se

pergjithshme trupore .rendesia e uijt ne organizem eshte e shume fishet , si medium

transporues dhe reagues i trupit ku zhvillohen te gjitha proqeset biokimike te

organizmit,tretes I materialeve organike dhe inorganike , dhe ternorregullues I

organizmit

Uij ne trupin e njeriut eshte I shperndar ne hapsiren , ekstra celulare

.intersticiale,intracelulare dhe uij I hapsirave te posaqme

Ne kushte normale ,ne temperature te uij 18-20 C ne organizem duhet te marrim

2400-2600 ml uij

Qe organizmi te jete ne gjendje te mire shendetsore eshte e domosdoshme qe marrja

dhe nxjerrja e uit nga organizmi te jete ne ekuiliber,ku kompenzimi I uit behet ne

baz te ndjenjes se etjes

Nga 103 elemente te identifikuar ne natyr organizmi I njeriut organizmi I njeriut

perbeht afersisht 3% azoti, 10%hidrogjeni,18%karboni 65%oksigjeni

Keto elemente gjithashtu jan perbers te rendesishem kimik te materieve ushqyese,dhe

marrin pjes ne formimine njesive strukturale te trupit te njeriut

Ne perberjen e organizmit te njeriut marrin pjes,uij kriprat minerale,vitaminat

,proteinat ,karbohidratet ,yndyrnat.

Perberja trupore e nje njeriu me pesh 70kg eshte

Uij 42.4kg ,yndyrnat 12.6kg,proteinat12,6kg,kargohidratet 0.3kg ,kalciumi1.16kg ,fosfori

0,67 ,kalciumi 150gr,natriumi 63gr,sulfuri112gr,klori85gr dhe elemente jjera

Pra trupi I njeriut ne pjesen ma te madhe te tij perbehet nga uij i cili eshte

medium transportues difuzion I gaznave dhe transporti I materieve ushqyese . dhe

produkteve te fundit te metabolizmit,po ashtu ka aftsi dhe te absorboj sasi te

madhe te nxehtesis duke ndryshuar fare pak temeraturen evet gje qe luan rol ne

termorregullacionin e organizmit

Sasia e pergjithshme e uit perben 40-60% mases se pergjithshme trupore 70%

muskulare dhe 50% yndyrore

Uij ne trupin e njeriut sipas hapsirave ku ndodhet mund te jete

ekstracelular,intracellular inersticial dhe uij I hapsirave te posaqme (hapsirave

cerebrospinal, intraocular,intrapleural.

Bilanci ditor I uij varet nga kushtet klimatike, gjendja psiqike,marrja e ushqimit

aktiviteti fizik

Ne kushte normale ne temperature te ajrit 18-20cmerren 2400-2600ml uij ne form te

uij te pishem lengjeve dhe ushqimit te lengshem

JETA FIZIKISHT AKTIVE AS DIELLI NUK DUHET TE ARRIJ HENEN AS NATA TA KAPERCEJ DITEN

,PRA TE GJITHE NATOJN NE NJE GJITHESI

Nje nder parimet themelore te jetes eshte ne pergjithsi eshte parimi I ekuilibrit qdo

prishje eketij parimi manifestohet me qrregullime patologjike.

Vdekja qdo here e me shume po vij si pasoj e shume shkaqeve ,e me rall si pasoj

e nje shkaku

Pirja e duhani e alkoolit te ushqyerit jo te shendosh si dhe pasiviteti

fizik,konsiderohen si factor rreziku dhe te pavarur qe favorizojn paraqitjen eshume

semundjeve

Hulumtimet eshumta deshmojn se jeta fizikisht active eshte nje ndr faktoret eshumet

(faktoret social,ekologjik ekonomik,edukativqe kan ndikim ne ruajtjen e kuilibrite

bio -psiko ,social).te njeriut dhe ekulibrit ne pergjithesi.

Dr Emine Sh. Goxhuli.
There are no comments

Add yours