15. Në cilat raste ndalohet agjërimi për gratë shtatzëna!

Në cilat raste ndalohet agjërimi për gratë shtatzëna?

Spread the love

Gratë shtatzëna që këmbëngulin të agjërojnë, duhet të kenë parasysh këshillat e mëposhtme, sepse në rast të kundërt, ato dhe foshnjat do të përballen me pasoja të pariparueshme.

1. Pesha e nënës të mos jetë më pak se 45-50 kg.
2. Rritja e foshnjës në mitrën e nënës të jetë normale.
3. Të mos pakësohet lëngu brenda qeses së ujit.
4. Nëna gjatë periudhës të shtatzënisë të mos ketë rritje tensioni.

Autorë:

Ali Jazdinezhad dhe
Sejed Ramazan Mohsenpur

Huazuar nga libërthi: “Udhëzues shëndetësor për muajin e bekuar të Ramazanit”, përktheu: Almir Shakollari, botues: “Fondacioni Kulturor Saadi Shirazi”, Tiranë 2002, fq. 15.
There are no comments

Add yours