_89767815_boypraying_thinkstock

Pse duhet ta lexojmë Kuranin dhe çfarë dobi kemi.

Spread the love

I Dërguari (paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) ka thënë: “Ai që e reciton Kur′anin dhe ai që e dëgjon atë, kanë shpërblim të barabartë.” (Mustadrakul Vasa′il, vëll.1, fq. 293)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) ka thënë: “Më i miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur′anin dhe pastaj ua mëson atë të tjerëve.” (“Al-Amali” nga Shejh et-Tusiut, vëll.1, fq. 5)

Imam Xhafer Ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Recitimi i Kur′anit nga faqet e Kur’anit (domethënë shikimi në të( e lehtëson dënimin e nënës dhe të babait të lexuesit, edhe sikur ata të kenë qenë jobesimtarë.” (Usul el-Kafi, vëll.2, fq. 613)

I Dërguari i Zotit (bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Çdo gjë në ekzistencë, madje edhe peshku në det, lutet për faljen e personit i cili ua mëson njerëzve Kur′anin.” (Usul el-Kafi, vëll.3, fq.301)

Imam Ali ibn Musa el-Ridha (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Mos i nënvlerësoni fjalët e Zotit të Madhëruar dhe mos kërkoni udhëzim nga të tjerë pos Tij! Përndryshe s’ka dyshim se do të jeni të humbur.” (Ujun’ul-Ekber er-Ridha, vëll.2, fq.57)

I Dërguari i Zotit (paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Këto zemra ndryshken, njësoj si ndryshket hekuri. Ato lëmohen përmes recitimit të Kur′anit.” (“Irshad’ul-Kulub, fq. 78)

Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Kur′ani është amaneti i Zotit të Lartësuar për krijesat e Tija. Andaj është e pëlqyeshme për çdo musliman që ta ruajë këtë amanet dhe të lexojë të paktën 50 ajete të Kur′anit çdo ditë.” (Usul el-Kafi, vëll.2, fq.609)

Prijësi i Besimtarëve Ali ibn Ebu Talibi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Shtëpia në të cilën lexohet Kur′ani dhe përmendet Zoti i Madhëruar, fiton bekime të shumta hyjnore, engjëjt janë të pranishëm në të, ndërkohë që djajtë do të jenë larguar prej saj. Përveç kësaj, ajo shtëpi do të shkëlqejë për njerëzit në qiell, ashtu si shkëlqejnë yjet për njerëzit në tokë.” (Usul el-Kafi, vëll.2, fq.610)

Në amanetin e tij të fundit për Aliun (paqja qoftë mbi të), i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha: “O Ali! Të këshilloj ta lexosh Kur’anin në çdo gjendje.” (Men La Jahdh’hurul Fakih, vëll.4, fq.188)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi dhe familjen e tij) ka thënë: “Asgjë nuk është më vështirë për të duruar për shejtanin, sesa një person që e lexon Kur′anin nga faqet e tija” (Thavabul A′mal, fq.231)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Ndriçojini shtëpitë tuaja nëpërmjet recitimit të Kur′anit dhe mos i bëni ato si varre, ngjashëm me atë që hebrenjtë dhe të krishterët kanë bërë (duke mos kryer lutjet dhe adhurimin e Zotit në shtëpitë e tyre dhe duke e kufizuar këtë në sinagogat dhe kishat).” (Usul el-Kafi, vëll.2, fq. 610)

Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Ai që e lexon Kur′anin do të jetë i pavarur dhe më pas nuk do të ketë nevojë për asgjë. Ndërsa ai që nuk e lexon Kur′anin, kurrë nuk do të jetë i pavarur dhe gjithnjë do të ketë nevojë për të tjerët.” (Thavabul A′mal, fq. 230)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Një besimtar, i cili lexon dhjetë ajete nga Kur’ani çdo natë, nuk do të llogaritet në mesin e të pakujdesshmive (arab. ghafilin) dhe një besimtar që lexon pesëdhjetë ajete do të shënohet në mesin e atyre që e kujtojnë Zotin (arab. dhakirin). Një musliman që lexon njëqind ajete do të shënohet si bindës dhe adhurues i Zotit të Madhëruar (arab. kanitin).” (Thavabul A′mal, fq. 232)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Unë ju këshilloj ta lexoni Kur′anin dhe ta kujtoni Zotin sa më shumë që të jetë e mundur. S’ka dyshim se edhe Kur′ani do t’ju kujtojë juve në qiej dhe kjo do të jetë një dritë hyjnore për ju në tokë.” (Al-Khisal, fq. 525)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë: “Epërsia e Kur’anit kundrejt fjalëve të tjera, është si epërsia e Zotit të Madhëruar kundrejt krijesave të Tija.” (Mustadrak al-Vasa′il, vëll.4, fq. 237)

Imam Xhafer ibn Muhamed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Është e këshillueshme për personin që e lexon Kur’anin, që kurdoherë që arrin në ndonjë ajet ku i bëhet ndonjë kërkesë Zotit, t’ia kërkojë Zotit të njejtën gjë. Dhe kurdo që arrin ndonjë ajet ku flitet për dënimin, është e këshillueshme që t’i kërkojë Zotit mbrojtje nga zjarri dhe dënimi i xhehennemit.” (Usul el-Kafi, vëll.3, fq.1-3)

Imam Xhafer ibn Muhammed es-Sadiku (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Tri gjëra do t’i ankohen Zotit të Madhëruar (në Ditën e Gjykimit): xhamia e braktisur në të cilën njerëzit e qytetit nuk falin namaz, një dijetar në mesin e injorantëve (diturinë e të cilit nuk e shfrytëzon populli) dhe Kur’ani i cili nuk lexohet dhe lihet për t’u pluhurosur.”

(Usul el-Kafi, vëll.2, fq.613)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Kush i lexon katër vargjet e para të sures (kapitullit) Bekare, Ajet’ul Kursi-në (ajetin 255 të sures Bekare), së bashku me dy ajetet që e ndjekin atë (vargjet 256 dhe 257 deri në ′Ve Khalidun Hum Fiha′) dhe tre ajetet e fundit (të të njëjtës Sure) nuk do të shohë ndonjë të keqe apo trishtim në jetën ose në pasurinë e tij, djalli nuk do t’i afrohet dhe nuk ka për ta harruar Kur’anin.” (Thavabul A′mal, fq. 234)

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Për çdo gjë ka një stoli dhe stolia e Kur′anit është zëri i bukur”. (Bihar’ul-Enver, vëll.92, fq.190)

1. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Vërtet ky Kur′an është litari i Zotit të Madhëruar, një dritë e qartë dhe një shërim i dobishëm. Prandaj merruni me recitimin e tij për hir të Zotit të Madhëruar e të Gjithëfuqishëm, i cili jua dhuron shpërblimin e dhjetë veprave të mira për ç’do shkronjë të lexuar “. (Bihar’ul-Enver, vëll.92, fq.19)
There are 363 comments

Add yours
 1. 카지노사이트

  You have somke reaⅼly good posts and I belіeve I would bе a gooⅾ asset. If yoᥙ ever wɑnt too take somе oof
  tһe load off, Ι’d absolutеly love카지노사이트 tⲟ ѡrite sߋme c᧐ntent for your
  blog in exchange for a link Ьack to mіne. Please send me an email іf іnterested. Tһank ʏou!

 2. 온라인카지노

  i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.
  온라인카지노” m really impressed with your writing skills and
  We finalize our work space and hamper within your budget
  , no matter what kind of programme you have in mind!

 3. FER

  ⇒「ドラフトキングス」の最新株価はこちら! 現在60ドル付近を推移しています。 そこで、オンラインカジノなどから新たな収益源として規制を緩和する動きが盛んになっています。 スロットは日本のオンライン カジノで最も人気のあるゲームの 1 つです。その主な理由は、そのシンプルさとさまざまなテーマとスタイルが利用できるためです。 プレーヤーは、クラシックな 3 リール スロット、または没入感のあるグラフィックとアニメーションを備えた最新のビデオ スロットから選択できます。 マルタ共和国発のオンラインカジノ「ベラジョンカジノ(vera & john Casino)」で、世界最高のオ… ハイテク株主体のナスダック総合指数は続伸し、53.16ポイント高の1万3626.48。 ラスベガスは、カジノだけでなくエンターテイメントも楽しめるアミューズメント・シティです。 米株式市場では米建機大手キャタピラーの「復活」が目立つ。6月に入ってからの上昇率は16%。S 【2年連続】就職情報誌「ALevel ~優良企業ガイド2022~」に、株式会社エクシィズが紹介されました。 +220.59(+0.66%) パチンコやスロット関係の企業や、決済関係の企業は既に海外のカジノに関わっていたり日本のカジノ産業に関わる気を見せているところが多いので合法化の暁には確実に株価は上がるでしょう。
  https://www.sierrabookmarking.win/kyash-onrainkajino-paypal
  支払い時のカード情報や銀行口座情報はペイパルが保護。お店側に伝わらないので安心して利用できる。 ③銀行口座を登録 国際取引などに役立つPayPal(ペイパル)は、個人間やオンラインショッピングなど幅広い決済をサポートしている決済代行サービスです。 銀行口座を登録している場合は、ステップに従い引き出し金額を入力して完了します。 PayPalの支払方法として銀行口座を登録するには、本人確認手続きが必要です。手続き完了後、銀行口座を登録し、口座振替設定をすることで支払方法として設定できます。 今までPayPalはネットで買い物をしたり、有料イベントに申し込んだり、料金を支払うときだけ利用していました。でも、今回のように相手からお金を入金してもらう場合にも楽でいいな~と感じましたね。自分の銀行口座を教えなくてもいいし、相手には自分のPayPalアカウントだけを教えればいいという安心感がありました。 なお、以下サービスは継続してご利用いただけますので、ご安心ください。 Discover Thomson Reuters PayPalが買い手と売り手を仲介することで、かんたんに業界最高水準のセキュリティ対策のもとで取引ができます。取引ごとに振込先口座番号をお取引先に伝えずに安全に決済ができるので安心してご利用いただけます。 ※警察官、銀行協会職員、銀行員等が、お客さまに、訪問や電話等で暗証番号やワンタイムパスワードをお尋ねすることはありませんので、聞かれても絶対に教えないでください。

 4. Slamb

  see the latest Yes, our slots are fair. They use a Random Number Generator that excludes any chances of fraudulent activities. On top of this, the casinos slots that we offer have been tested carefully by official auditing agencies and you can rest assured that they offer fair payouts. One thing we have to note before we delve deeper into the Slots.lv mobile gaming platform is the fact that the casino does not have downloadable mobile casino apps for mobile devices. All Slots Mobile casino has also received the seal of approval from eCogra, an independent agency that monitors online casinos for fair and honest gameplay. This means that All Slots Mobile casino is doing things the right way and that they have been doing it right for many years. Allslots casino Canada takes care of its clientele and accessibility of features and information available on their web pages. User-oriented web design and top-notch techniques in mobile application development made it possible to find the information using quick links, site map, search bar, and category tabs. Plus, it protects your deposit or withdrawal activity from hackers and malware.
  https://findingthenewu.com/community/profile/1483ccxiv3274dc/
  Provider selanjutnya yang juga layak untuk digunakan langsung adalah Playtech. Playtech adalah penyedia permainan judi online yang amat lengkap di Indonesia. Playtech mempunyai ratusan game slot online yang bisa dicoba para pemainnya. Beberapa game slot88 yang dipunyai Playtech ini bisa memberikan keuntungan langsung kepada para pemainnya. Provider yang amat berpengalaman macam Playtech juga akan menghadirkan game slot88 terbaik yang menguntungkan. Adapun game slot88 terbaik dan terfavorit dari Playtech adalah Archer, Long Long Long, Funky Monkey, Epic Ape, Safari Heat sampai Gem Queen. Mulai sekarang, jangan pernah ragu untuk menggunakan game slot88 Playtech ini dalam permainan sehari – hari di situs pilihan. But will your Egyptian journey be a fairy tale or a nightmare? Here’s a look at King Pharaoh by Spadegaming with everything you need to know.

 5. chund

  None of the best New Zealand poker sites follows hard and fast rules as to what variants of the game should be available. Poker lovers like to play high stakes Texas Hold’em and or Omaha poker at the New Zealand online poker sites. We highly suggest that you try pot-limit Omaha if you are not ready to get thrown in at the deep end that is called no-limit Hold’em. Some sort of pot size restriction is welcome for everyone new to the game. Other games at the best poker sites for New Zealand players are Speed and Chinese poker. This is the NZ online poker \site with the most game variants. Freerolls themselves can come in different structures, and finding the type of freeroll tournament that interests a player the most can be daunting. We at Poker.net.nz understand this, and this is why we offer the chance for players to make comparisons of different online poker sites and the types of freerolls they offer, as well as information about games and news.
  https://zanedpol296341.dreamyblogs.com/1027756/brybelly-ultimate-poker-chips-set
  In Western cultures, mahjong solitaire is the most popular variation – that’s the version you’ll be playing in Holiday Mahjong Dimensions. We’re the world’s first digital poker set for your pocket. Our app is designed only for multiplayer poker – nothing else. That is why the app only contains elements that you would experience when playing physical face to face poker with real people. Some of our key features and elements are: Try our “normal difficulty” Texas Holdem free poker game. It’s single player, so you don’t have to worry about looking the fool in front of your friends and family–and it’s difficulty is just right for novice poker players! In Western cultures, mahjong solitaire is the most popular variation – that’s the version you’ll be playing in Holiday Mahjong Dimensions.

 6. Preis von furolin in Österreich

  Pretty part of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that
  I acquire in fact loved account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing to your augment or even I success you get entry to constantly rapidly.

 7. online apotheek België doryx

  I am extremely inspired with your writing abilities as smartly as with
  the structure on your blog. Is that this a paid
  theme or did you customize it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing,
  it is rare to look a nice blog like this one these days..

 8. anafranil para comprar en Madrid

  I believe what you published made a lot of sense. But, what about this?
  suppose you added a little content? I am not saying your
  content isn’t good., but suppose you added a title to maybe grab people’s attention?
  I mean Pse duhet ta lexojmë Kuranin dhe çfarë dobi kemi.
  | Revista Vlera is kinda plain. You might peek at Yahoo’s front
  page and watch how they create news titles to get people to
  click. You might try adding a video or a picture or two to get people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it might make your blog a little livelier.

 9. aankoop van slaapmiddelen bentyl

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it
  is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 10. disponibilité de seroflo au Maroc

  Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my
  own site soon but I’m a little lost on everything. Would you
  recommend starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any ideas? Bless you!

 11. acnecide compra en Francia

  Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 12. Shane

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog
  like this one these days.

 13. Traci

  I think this is among the most vital info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style
  is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 14. Agueda

  I’m gone to say to my little brother, that he should also
  visit this webpage on regular basis to obtain updated from most up-to-date reports.

 15. Glenna

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures
  aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 16. Carmel

  Great weblog here! Additionally your website so much up fast!
  What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host?
  I want my site loaded up as fast as yours lol

 17. psymn

  Sitemap Det er ingen vits i å opprette en konto på et casino som ikke tilbyr spill eller kampanjer du liker. Det er godt å spørre deg selv hva slags spiller du er. Er det viktigere for deg å finne et casino med sportsbonuser eller live casino? Kanskje en operatør som har et godt utvalg av nye spilleautomater? Det er en overflod av spill tilgjengelige på nettcasinoer, og det kommer stadig nye tilskudd til utvalget. Det gode ved nye casinosider er at de pleier å legge til nye spill som ikke finnes noe annet sted. Noen casinoer har til og med designet sine egne spesielle live casinospill! En no-sticky bonus er en bonus som gir deg et “ekstra liv”. Man spiller først for sine egne penger, så når det er tomt begynner du på bonuspengene. Dette gjør at hvis du vinner stort før du har truffet bonuspengene kan du velge å kansellere bonusen og ta ut det du har vunnet. Et par eksempler på gode no sticky-bonuser her hos Kongebonus er , CasinoFriday, Lucky Dreams og mange flere i vår Casinoliste.
  http://esmartech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=115211
  On the other hand, we also have a number of negative factors to consider. An outdated user interface and limited banking will definitely affect your perception of this casino. If that is something that doesn’t bother you, then we are certain that you will like your stay at Empire777 online casino. If you are in doubt, we can recommend another great Malaysian casino site – Wazamba Casino. You can also take a look at other sites that made it to our list of top online casino in Malaysia. The bonuses at Empire777 are impressive, especially since it is a new casino. There are many incentives for customers who want to try out a new casino. Most of the time, the bonuses are worth it. New users enjoy welcome bonuses, and existing players can benefit from reload bonuses, rebate bonuses, birthday bonuses, and lucky money symbols.

 18. Kauf von Markenmedikamenten von Mylan

  Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs?

  I have a blog based on the same information you discuss and would love
  to have you share some stories/information.
  I know my viewers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 19. avana 100 mg pharmacie en ligne

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it
  develop over time.

 20. nab

  The Sandbox is a virtual world built on blockchain technology that was launched in 2011 by Pixowl. It enables users to create, buy, sell, and build digital assets in the form of a game. By using non-fungible tokens and decentralized autonomous organizations, The Sandbox creates a decentralized platform that encourages a vibrant gaming community. The platform’s objective is to successfully integrate blockchain technology into mainstream gaming, and it concentrates on supporting a creative “play-to-earn” model that allows users to both create and play games. To enable transactions on the platform, The Sandbox has introduced the SAND utility token, which utilizes the power of blockchain technology.  The Ethereum blockchain has undoubtedly made waves in the crypto world, and it’s no wonder investors are eyeing it. ETH is the native cryptocurrency of the Ethereum blockchain and it has been dominating the altcoin market since its inception.
  https://gunneredby630730.newbigblog.com/25872815/manual-article-review-is-required-for-this-article
  Save Planet Earth is the trending crypto coin in the market with the highest trading volume in the last 24 hours. The price of the crypto coin keeps fluctuating, and hence it is necessary to check the price before buying it. NASA is working with partners worldwide to monitor biodiversity changes in near real-time, linking satellite data to on-the-ground measurements. Through these measurements, scientists are working swiftly to learn what is happening and its impact on the planet. Save Planet Earth is a relatively new token, originating from April 2021. It didn’t take long to achieve its all-time high of $0.00000024 in May, though the digital currency would later drop off before somewhat recovering over the recent summer months. Although still down 82% on its highest valuation, Save Planet Earth has positive goals that should help to attract buyers.

 21. bystolic a precio asequible en Chile

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the site many times previous
  to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host
  is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot
  more of your respective exciting content. Ensure that you update this
  again very soon.

 22. Mckinley

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite
  justification appeared to be on the internet the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top
  and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 23. kopen sibutramine in België zonder problemen

  Great goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you are simply extremely great.
  I really like what you’ve obtained right here, certainly like what you
  are stating and the best way in which you say it. You are making it enjoyable and you still take care
  of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you.

  That is actually a tremendous site.

 24. Gow

  Exclusive offers E-wallets have consistently maintained their position as one of the most popular payment methods in online gambling. Furthermore, new casinos strive to give their players as much freedom as possible in terms of banking methods. As a result, many of the latest brands are Neteller online casinos. Here are some of the newest casinos that accept Neteller. If you are also accustomed to playing on the go and want to try your luck at the promising mobile Neteller casino, take a look at Energy Casino, Casinonic Casino, or PlayFrank Casino that supports this payment option. A Neteller casino is a casino that accepts Neteller as a payment method. These sites allow you to both deposit and withdraw using the digital wallet service. We at Betsquare have listed the 10 best online casinos that offer Neteller as a payment method! Neteller Is one of the deposit methods that are used the most for depositing money at an online casino. This page is the ultimate casinoguide to choosing the right neteller online casino that is available on the world wide web.
  http://www.rivwatch.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=25854
  You can rest assured that Betfair is among the outright most trustworthy platforms when it comes to playing online casino games for real money. While every casino game ever created has a house edge to some degree, whenever you win on blackjack, roulette, slots, progressive jackpots, or any other game, you’ll be able to keep those funds for yourself. Cafe Casino tops our list of real money online slots casinos with one of the finest selections of casino games online, combined with a generous welcome bonus of up to $2,500. This online slots casino has been in business since 2016. It’s not enough for a casino to offer just casino games like online slots, video poker, four card poker, Mississippi Stud, Caribbean Stud Poker, poker tournaments, Let it Ride, Big Six Wheel, or Blackjack. With dozens of online casinos competing against each other, they need to stand out. If you want to be the best mobile casino, you should offer a compelling welcome bonus amount to new players, like DraftKings Casino does. Also, they should offer a wide selection of ongoing promos to their loyal players. Below we’ll define the types of regular promotions that online gaming sites offer in the US.

 25. consulta il prezzo di hyzine con prescrizione medica a Napoli

  hey there and thank you for your info – I’ve
  definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using
  this website, since I experienced to reload the website a
  lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality
  score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my
  e-mail and can look out for a lot more of your respective
  intriguing content. Ensure that you update this again very soon.

 26. Cliff

  Today, I went to the beach front with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off
  topic but I had to tell someone!

 27. acheter azulfidine en suisse

  Attractive component to content. I just stumbled upon your
  web site and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing in your augment and even I fulfillment you get right of entry to constantly rapidly.

 28. informacje o olwexya w Krakowie

  Its like you learn my mind! You appear to understand a lot approximately this,
  like you wrote the e book in it or something. I believe that you just can do with a
  few p.c. to power the message house a bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  A great read. I will certainly be back.

 29. die amen verkauft

  Hello there, I do think your web site might be having internet browser compatibility issues.
  When I take a look at your website in Safari, it looks fine however,
  if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that,
  great website!

 30. Niamh

  Excellent site you have here.. It’s hard to find excellent writing
  like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!


Post a new comment