23. Mundësia momentale

Shfrytëzimi i drejtë i mundësive momentale

Spread the love

Kur njeriu të besoj në Zotin e Madhërishëm, Ditën e Gjykimit dhe vlerat hyjnore, ai përpiqet që para Allahut të jetë me fytyrë të pastër dhe në Ditën e Gjykimit të jetë subjekt i kujdesit dhe mirësisë së Tij, por gjithçka varet nga ajo se a do të di të vlerësoj vlerat e periudhës së tij jetësore dhe a do të di se si t’i shfrytëzojë, mos vallë do ta arrij qëllimin — lumturinë e përjetshme. Në vazhdim Pejgamberi Fisnik, paqja e Allahut qoftë me të dhe familjen e tij të ndershme, paralajmëron për rrezikun e kryerjes së mëkatit dhe devijimit të rrugës nga pakujdesia, sepse ka mundësi që në atë gjendje njeriut t’i vijë vdekja dhe të niset drejt vendqëndrimit të përjetshëm i turpëruar dhe fatkeq.

(Revista “Vlera”, nr. 27, tetor/nëntor 2018, fq. 18)
There are no comments

Add yours