1.1

SHPIKJET MUSLIMANE QË FORMËSUAN BOTËN MODERNE (6)

Spread the love

Vazhdim

OPTIKA

Shumë nga përparimet më të rëndësishme në studimin e optikës vijnë nga bota islame. Rreth vitit 1000 El-Hejthemi vërtetoi se njerëzit shohin objekte nga drita e reflektuar në ta dhe hyn drejt në sy, duke hedhur poshtë teorinë e Euklidit dhe Ptolomeut që drita emitohet vetë nga syri. Ky fizikant i madh musliman zbuloi gjithashtu edhe fenomenin e fotoaparatit, i cili shpjegon se si syri sheh imazhe drejtë për shkak të lidhjes midis nervit optik dhe trurit.

Vazhdon

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 18, maj/qershor 2016, fq. 45)
There are 25 comments

Add yours

Post a new comment